Významná zakázka pro zkušebnu VÚKV, a. s., Praha

Zkušebna VÚKV, a. s., Praha se podílí na typových zkouškách patrových trakčních jednotek Twindexx Swiss Express, které vyvíjí a vyrábí firma Bombardier. Tato firma získala od Švýcarských spolkových drah (SBB) zakázku na dodávku celkem 59 jednotek ve čtyřdílném a osmidílném provedení pro dálkovou dopravu v režimech Interregio a Intercity. Jednotky budou provozovány nejen na síti…

Lokomotivy Siemens rozšiřují své působení v celé Evropě

Rakouská společnost European Locomotive Leasing GmbH (ELL) uzavřela se společností Siemens smlouvu na dodávku až 50 lokomotiv Vectron. Objednané lokomotivy Vectron mohou být nasazeny v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Kromě národních zabezpečovačů jsou vybaveny také ETCS v souladu s požadavky evropských směrnic. Společnost Mitsui Rail Capital Europe B. V.…