Lokomotivy Siemens rozšiřují své působení v celé Evropě

Rakouská společnost European Locomotive Leasing GmbH (ELL) uzavřela se společností Siemens smlouvu na dodávku až 50 lokomotiv Vectron. Objednané lokomotivy Vectron mohou být nasazeny v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Kromě národních zabezpečovačů jsou vybaveny také ETCS v souladu s požadavky evropských směrnic. Společnost Mitsui Rail Capital Europe B. V.…

Významná zakázka pro zkušebnu VÚKV, a. s., Praha

Zkušebna VÚKV, a. s., Praha se podílí na typových zkouškách patrových trakčních jednotek Twindexx Swiss Express, které vyvíjí a vyrábí firma Bombardier. Tato firma získala od Švýcarských spolkových drah (SBB) zakázku na dodávku celkem 59 jednotek ve čtyřdílném a osmidílném provedení pro dálkovou dopravu v režimech Interregio a Intercity. Jednotky budou provozovány nejen na síti…