Společnost T-CZ dodá radiostanice VS 67 pro SŽDC

V letošním roce čeká společnost T-CZ několik zajímavých a rozsáhlých projektů. Nejrozsáhlejším je bezesporu plošná úprava vozidlových radiostanic typu VS47 a VS67 související s rekonstrukcí simplexních sítí SŽDC v pásmu 150MHz v rámci změny kmitočtového rastru z 25 kHz na 12,5 kHz a se zavedením nových funkcí v těchto sítích. Projekt zasahuje tisíce vozidel vybavených…

První Signální dobývá Bulharsko

Významný český výrobce zabezpečovacího zařízení na železnici, společnost První Signální, a.s., dosáhla dalšího mezinárodního úspěchu. Díky pružnosti vývojových týmů a kvalitě produktů se jí podařilo instalovat přejezdové zabezpečovací zařízení LEXIS do ověřovacího provozu na státních dráhách Bulharska. Exportní úspěch dosáhla První Signální ve spolupráci se společností Balkan- SAST e.o.d. (dceřiná společnost AŽD Praha s.r.o.). Přejezdové…