ACRI Akademie – Aplikace evropských předpisů a jejich dopad na schvalování a provoz nákladních vozů

Seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a VÚKV Letos v pořadí již čtvrtý seminář pořádaný v rámci ACRI Akademie. Přes dvacet účastníků přišlo diskutovat nad problematikou nejasností v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování. Přítomné posluchače přivítal na půdě ÚNMZ ředitel Odboru technické normalizace Jiří Kratochvíl. Následovala přednáška zástupkyně ÚNMZ o…