VZ Ú Plzeň je přesnější, pružnější a efektivnější

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále VZÚ Plzeň) dlouhodobě rozvíjí své aktivity v oblasti železničního průmyslu a kolejové dopravy. Mezi hlavní činnosti, kromě pevnostních výpočtů, výpočtů v oblasti proudění a crashových analýz, patří zkušebnictví. Vysokou kvalitu poskytovaných zkoušek a kalibrací zajišťuje akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, podle níž jsou Zkušební a kalibrační…

Koncern ZKL představil v Ostravě nejen nová ložiska pro tramvaje

Mezi prioritní směry rozvoje koncernu ZKL patří stále vývoj a produkce ložisek pro kolejová vozidla. Proto se také pravidelně účastní veletrhu drážní techniky Czech Raildays v Ostravě. Mezi letošní novinky ZKL patří především rozšíření sortimentu ložisek pro tramvaje. V první řadě se jedná o kuželíkovou jednotku s izolačním keramickým nástřikem na vnějším kroužku a kuličkovou…