AV ENGINEERING představuje „akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků

V oblasti transportní techniky zákazníci stále stupňují své požadavky na provozní parametry výrobků. Ty pramení jednak z legislativního rámce a jednak ze zvyšujících se nároků na vývoj a výrobu. To je v protikladu s rostoucími požadavky na užitné vlastnosti výrobku při současné minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. Tyto požadavky platí pro vývoj zcela nových výrobků,…

AMiT hlásí zajímavé zakázky na dodávky technologií

V průběhu první poloviny letošního roku dosáhla společnost AMiT dalších zajímavých úspěchů na poli dodávek elektroniky a řídicích systémů pro železniční a kolejová vozidla. Například v Polsku se prosadily HMI jednotky (panelové počítače) a I/O moduly (které jsou součástí nadřazeného řízení od Selectronu) osazené do 15 nových obousměrných tříčlánkových tramvají Tramino Olsztyn domácího výrobce nízkopodlažních…