Znovuzrozená lokomotiva „Kyklop“ vyjela opět na trať

Ve středu 6. května 2015 se ve Zkušebním centru Výzkumného Ústavu Železničního, a.s., ve Velimi (ZC Velim) odehrál slavnostní roll-out nově opravené motorové lokomotivy T 499.0002, známé pod přezdívkou „Kyklop“. I přes nepřízeň počasí se pozvaní hosté dostavili v hojném počtu. Na připraveném pódiu hosty přivítal moderátor celé akce Václav Žmolík a po slavnostních proslovech…

ACRI se bude podílet na řešení problematiky vysokorychlostních tratí

Konsorcium firem ACRI/SUDOP zvítězilo ve výběrovém řízení SŽDC na zpracování technicko-provozní studie, která bude svou náplní řešit problematiku vysokorychlostních tratí (VRT) v komplexní rovině. Náplní studie je řešení dopadu nových technických požadavků a nároků konstrukce VRT na stávající legislativu a návrh nových nebo úprav stávajících norem a legislativy pro otázky, které nejsou dostatečně řešeny stávající…