Trolejbusy s výzbrojí ze Škody Electric začaly jezdit v Mexiku

V mexickém městě Guadalajara prošly úspěšně jízdními testy trolejbusy, na jejichž výrobě se významně podílí společnost Škoda Electric. Plzeňská společnost vyrobí v rámci kontraktu celkem 26 sad trakčních výzbrojí pro trolejbusy za zhruba sto milionů korun. Finálním dodavatelem trolejbusů je mexická společnost DINA. Specialisté ze Škodovky asistovali v průběhu léta při montáži prvního prototypu trolejbusu…

VÚŽ se aktivně zapojil do projektu propagujícího technické vzdělávání

Na počátku letošního roku byl představen projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání. Cílem kampaně je především zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a technické obory, prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání, stejně jako zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci. Jedná se o celoroční kampaň Svazu průmyslu a dopravy ČR složenou z řady aktivit,…