Regionální workshop k projektům S2R Open Calls 2017

Dovolujeme si vás pozvat na druhý Regionální workshop k projektům v Shift2Rail Open Calls 2017. V přiložené pracovní verzi programu najdete potřebné základní údaje o  místě a obsahu akce. V případě zájmu vyplňte Registrační formulář (Registration Form) a zašlete ho zpět na v něm uvedené adresy.  Jednacím jazykem je angličtina, počet účastníků je omezen na 20 z každého státu (CŘ ,…