Speciální komunikační technologie firmy AMiT v Indii

Na významném projektu renovace elektrických lokomotiv WAG6 a WAG9 provozovaných Indickými železnicemi se firma AMiT podílí dodávkami speciálních komponent pro MVB (Multifunction Vehicle Bus) sběrnici. Jedná se o MVB komunikační moduly, které zajištují komunikaci mezi hlavní řídicí jednotkou (VCU) a pomocnými jednotkami vozidla, jako jsou výkonové měniče, ventilátory trakčních motorů, nabíjecích jednotek baterií atd. Délka…

Schválen projekt OLTIS Group na implementaci TSI TAF

Dne 8. července členské země EU oficiálně schválily dopravní projekty, které získají 6,7 miliardy eur z fondu nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příjemci z členských zemí způsobilých čerpat prostředky z Fondu soudržnosti obdrží až 85 procent podpory financování svých projektů. Ze 427 návrhů projektů bylo vybráno 195, které významně přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy.…