Schválen projekt OLTIS Group na implementaci TSI TAF

Dne 8. července členské země EU oficiálně schválily dopravní projekty, které získají 6,7 miliardy eur z fondu nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příjemci z členských zemí způsobilých čerpat prostředky z Fondu soudržnosti obdrží až 85 procent podpory financování svých projektů. Ze 427 návrhů projektů bylo vybráno 195, které významně přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy.…

Speciální komunikační technologie firmy AMiT v Indii

Na významném projektu renovace elektrických lokomotiv WAG6 a WAG9 provozovaných Indickými železnicemi se firma AMiT podílí dodávkami speciálních komponent pro MVB (Multifunction Vehicle Bus) sběrnici. Jedná se o MVB komunikační moduly, které zajištují komunikaci mezi hlavní řídicí jednotkou (VCU) a pomocnými jednotkami vozidla, jako jsou výkonové měniče, ventilátory trakčních motorů, nabíjecích jednotek baterií atd. Délka…