Pars nova opravila a předala jubilejní pětistý osobní vůz

Pars nova, dceřiná společnost Škoda Transportation, předala 30. června jubilejní pětistý osobní vůz, na kterém byla provedena vyvazovací periodická oprava (PVY). Všechna kolejová vozidla musí, podle předpisů a pokynů jejich výrobců, procházet pravidelnými opravami. Při vyvazovacích opravách jsou vozidla podrobena důkladné kontrole. První vyvazovací opravy osobních vozů byly přesunuty do Pars nova a.s. po ukončení…

První signální se podílí na modernizaci tramvajových tratí v Košicích

V loňském roce začala série rozsáhlých rekonstrukcí kolejových svršku, trakčních vedení, řídicí infrastruktury a centrálního dispečinku tramvajové dopravy v Košicích. Rekonstrukce se netýkala jen tramvajových tratí, ale bylo pořízeno i 33 nových nízkopodlažních tramvají, modernizací pak prošlo i silniční signalizační zařízení na dotčených křižovatkách. Během roku 2015 proběhly první dvě části plánovaných rekonstrukcí. Jednalo se…

Čerpání evropských peněz hlavním tématem výročního setkání ACRI

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené výroční fórum se uskutečnilo 2. prosince v Kaiserštejnském paláci v Praze. Fóra se zúčastnili představitelé firem ACRI, Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a Drážního úřadu. Panelovou diskusi zahájil Marek Pastucha, ředitel Odboru fondů…