V Plzni začala další etapa modernizace železničního uzlu Plzeň

Poklepem na železniční kolejnici byla slavnostně zahájena další etapa modernizace plzeňského hlavního nádraží za účasti zástupců hlavního investora Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), spoluinvestora statutárního města Plzeň, zástupců Plzeňského kraje a dalších. Celková výše investice na tuto etapu dosahuje částky 1,3 miliardy korun, využije se dotace z evropského programu CEF. Modernizace uzlu Plzeň, který je…

Koncepce nákladní dopravy řeší i zkapacitnění železničních tratí

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky schválila Koncepci nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, který navazuje na Dopravní politiku ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050. Koncepce řeší mimo jiné problémy nedostatečné kapacity železnice, nedokončenou dálniční síť v České republice a stanoví také železniční a silniční dopravní…

CER prosazuje u EK používání celní tranzitní procedury ETD

Evropská komise může ohrozit plynulost a rozvoj železniční nákladní dopravy, pokud se pokusí zavést systém celního odbavení, které není vyvinutý pro železnici. Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury CER/SEŽ proto vyzývá EK, aby přistoupila k použití plně elektronické a pro železnici vhodné celní tranzitní procedury ETD. ETD byla navržena tak, aby nahradila stávající „papírovou“ zjednodušenou…