ČD Cargo bude dále investovat do svého vozového parku

Společnost ČD Cargo realizovala za první pololetí roku 2017 zisk před zdaněním podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 496 milionů korun. Do konsolidovaného výsledku skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěla čistým ziskem po zdanění ve výši 384 milionů korun. Za první pololetí letošního roku přepravila skupina ČD Cargo 32,2 milionu tun zboží. „Jsem…

AŽD Praha dodá moderní technologie pro hlavní železniční uzel v Černé Hoře

AŽD Praha zvítězila v soutěži na realizaci projektu Modernizace zabezpečovacího zařízení železniční stanice Podgorica, která je hlavním dopravním uzlem v Černé Hoře. Celá zakázka přijde na 6,1 milionu euro a potrvá 12 měsíců. V rámci modernizace bude stanice Podgorica vybavena nejmodernějším plně elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením ESA 44. Firma dále zabezpečí 55 výhybek, nainstaluje 3…

CZ LOKO vyhrálo tendr v Itálii na dodávku pěti lokomotiv

Vítězstvím společnosti CZ LOKO skončil mezinárodní tendr vypsaný italskou firmou Serfer Servizi Ferroviari (SERFER) ze skupiny TRENITALIA na dodávku pěti posunovacích lokomotiv. Ten probíhal od loňského prosince do letošního března a v konkurenci dalších několika zájemců z něho vyšly vítězně její lokomotivy EffiShunter 1000. „Prosadit se na tak vyspělém a náročném železničním trhu jaký je…

Společnost BORCAD získal certifikát IRIS

Firma BORCAD získala v březnu 2017 certifikát IRIS, který je důležitou a náročnou „nadstavbou“ ISO 9001 pro firmy působící v železničním průmyslu. Firma většinu své produkce exportuje po celé Evropě a v poslední době se poohlíží po dalších atraktivních teritoriích (Kanada, Jižní Korea). V roce 2016 rozhodl management o spuštění procesu certifikace, aby tak vyhověl…