SŽDC zadala zpracování studie proveditelnosti na vysokorychlostní spojení Prahy a Brna

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zadala zpracování Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav uzavřením smlouvy s vítěznou společností SUDOP Praha. Práce na studii poběží 29 měsíců a zaměří se na technické, provozní a následně ekonomické posouzení celého úseku z Prahy přes Brno do Břeclavi. Současně prověří a navrhne proveditelné řešení, které uspokojí…

Hazard na kolejích stále bují, čísla jsou varovná

I když veřejnost nesmí bez řádného povolení vstupovat do kolejiště, stále se najdou tací, kteří si z kolejí dělají veřejnou stezku. Drážní úřad vloni řešil přes 400 přestupků, ve kterých si jedinci počínali nezodpovědně a ohrožovali tím bezpečnost svou i železničního provozu. Drážní úřad se musel vloni vypořádat se 425 případy porušení zákazu vstupu do…

V DPOV, a.s. se rodí nový produkt ČD – RegioMouse

Ve dvou pobočkách dceřiné společnosti Českých drah DPOV, a.s., konkrétně ve Veselí nad Moravou a od poloviny loňského roku také nově v Přerově, hlavním sídle DPOV, a.s., procházejí modernizací motorové vozy řad 809 a 810. V roce 2017 se provedlo celkem 13 modernizací těchto motorových vozů (pět vozů řady 810 a tři řady 809 byly provedeny ve…

První signální se podílí na modernizace hutě ArcelorMittal v Polsku

Po úspěšném nasazení plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení MODEST GEMINI v letech 2012/2013 na terénu vlečky hutě ArcelorMittal Poland v Dąbrowie Górniczej se společnosti První Signální, a.s. podařilo v roce 2017 dohodnout kontrakt na pokračování modernizace vlečky další etapou. Druhá etapa modernizace zabezpečení kolejové dopravy na vlečce huti je co do počtu ovládaných venkovních prvků…

Soupravy ČD jezdí s kabely ÖLFLEX® TRAIN od Lapp Kabelu

Společnost ČMŽO – elektronika s.r.o. se pustila do rekonstrukce motorové jednotky ČD RegioSpider od Stadlera a vyzkoušela nové produkty pro kolejová vozidla, které nabízí společnost Lapp Kabel, dodavatel kabelů a kabelového příslušenství. Jednotky od švýcarské společnosti Stadler Rail jsou určeny především k překonávání kratších vzdáleností. Rekonstruovaná jednotka je osazena vlakovým zabezpečovačem VZ1 MIREL pro provoz…

Další činnost firem ACRI výrazně ovlivní 4. železniční balíček

Zavádění čtvrtého železničního balíčku do praxe se stalo jedním z hlavních témat jednání valné hromady ACRI, která se uskutečnila na konci března 2018 v Praze.  Tomuto jednání předcházelo vystoupení hostů a prezentace dopadové analýzy odvětví železničního průmyslu. Analýzu zpracovala pro ACRI společnost Deloitte. Jak uvedl David Marek, hlavní ekonom Deloitte, cílem analýzy bylo definovat, jakou roli hraje…

Vychází první letošní číslo ACRI News

Českou železnicí momentálně hýbe implementace čtvrtého železničního balíčku a zavádění zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS. Proto jsme také tato témata zvolili jako hlavní do prvního letošního čísla ACRI News. Tématem novinky v zabezpečení české železnice se zabývá nová rubrika Focus, kde chceme nabídnout různé pohledy na témata, která jsou nejen na české železnici klíčová. Tématem Valné hromady ACRI…

Další ročník kolokvia ŽELAKTUEL se zaměří na úlohu železnice v multimodální mobilitě

„Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě“ bude hlavním tématem 24. kolokvia ŽELAKTUEL 2018, které společně pořádají Dopravní fakulta Jana Pernera a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – hospodářský výbor, podvýbor pro dopravu pod záštitou děkana DFJP doc. Ing. Libora Švadlenky, Ph.D. a místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka. Partnerem kolokvia, které se koná ve čtvrtek 10. května…