Nová myčka ČD v Bohumíně zvýší kvalitu čistění souprav

Vyšší čistotu vlaků a úsporu vody zajistí nová myčka vlakových souprav Českých drah v provozní jednotce Bohumín Oblastního centra provozu Východ. Bohumín patří k nejdůležitějším centrům údržby regionálních i dálkových souprav Českých drah. Vlaky z Bohumína obsluhují celý Moravskoslezský kraj a hlavní koridor do Prahy. „Nová technologie myčky zlepší kvalitu čistění vlakových skříní různých typů…

Řídícímu výboru evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS (UESC) bude předsedat Čech

Na posledním pravidelném zasedání Řídícího výboru ERTMS (UESC), při Evropské asociaci železničního průmyslu UNIFE v Bruselu, byl zvolen pro nadcházející volební období jeho předsedou zástupce společnosti AŽD Praha Ing. Vladimír Kampík, MBA, MIRSE. Mandát předsedy je stanoven na dva roky a začíná 1. ledna 2020. Výbor UESC (UNIFE ETCS Steering Committee) je nejvyšším orgánem UNIFE…

ČR připravuje uzavření strategického partnerství s Indií

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa přijal velvyslankyni Indie Narinder Chauhan. Mezi projednávanými tématy byly připravované  česko-indické akce a návštěvy, spolupráce obou zemí na multilaterální úrovni a společný zájem na uzavření strategického partnerství. Velká část diskuse byla věnována připravovaným návštěvám indických představitelů a podnikatelských misí v České republice a společně organizovaným akcím. Náměstek tlumočil pozvání…

Náměstek Tlapa jednal o posílení obchodní výměny s Irákem

Náměstek MZV pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Martin Tlapa přijal k uvítacímu setkání designovanou velvyslankyni Irácké republiky, J. E. paní Sundus Omar Alí al-Bajraqdár. V rámci rozhovoru vyzdvihl výborné kooperativní vztahy mezi našimi zeměmi, které se v posledních letech věnovaly mj. odvrácení hrozby pro Irák ze strany hnutí ISIL (Daeš) a následné…

Vysoká pec ve Třineckých železárnách vyrobila už 20 milionů tun surového železa

Kolejnice pro kanadské železnice, anebo ocel do svařovacích elektrod. Do těchto výrobků směřovaly jubilejní tavby surového železa z vysoké pece číslo šest (VP 6) Třineckých železáren z pondělí 24. června. Právě tento den tady bylo dovršeno výroby 20 milionů tun surového železa od poslední generální opravy v roce 1999. Ročně pec vyrobí přibližně jeden milion…

Vedení firmy BORCAD cz s.r.o. má dvě nové posily

Společnost BORCAD cz s.r.o., výrobce sedadel pro osobní železniční dopravu oznámila důležité personální změny ve vedení firmy. Dne 12. 6. 2019 převzal Petr Váradi pozici výkonného ředitele společnosti, kterou doposud zastával majitel firmy Ivan Boruta. Ten si ponechává strategické řízení marketingu a prodeje a bude se nadále podílet na vývoji nových produktů. Petr Váradi přichází…