Valné shromáždění UNIFE podporuje odolný evropský železniční průmysl a mobilitu nové generace

UNIFE souhlasí s nedávným akčním plánem Komise na podporu dálkové přeshraniční osobní železniční dopravy: Urychlení zavádění ERTMS, revize a aktualizace nařízení o TEN-T, finanční podpora vhodných kolejových vozidel, podpora strategie dovedností v železniční dopravě, podpora železnice mezi mladými lidmi a vytvoření rovných podmínek mezi jednotlivými druhy dopravy a při zadávání veřejných zakázek budou klíčové pro…

ACRI NEWS 1/2022

Nové vydání magazínu @ACRI_zeleznice NEWS je tady! Hlavní téma je dopad růstu cen materiálů a energií. Pro celý železniční průmysl se jedná o kritické období, které může výrazně ohrozit plánované investice i budoucnost firem. Přečtěte si nové číslo: https://acri.cz/archiv-acri-news/ Nezmeškejte nic z aktuálního dění, sledujte @ACRI_zeleznice na Twitteru!