Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí, pomůže novela liniového zákona

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní…

Společnost AŽD dodá do Litvy přejezdová zabezpečovací zařízení

V návaznosti na úspěch ve výběrovém řízení byla podepsána smlouva mezi českou společností AŽD a AB LTG Infra (Litevské železnice) na dodávku čtyř přejezdových zabezpečovacích zařízení pro železniční trať Kaunas – Kybartai v hodnotě 2,1 milionu eur. Předmětem dodávky jsou čtyři přejezdové zabezpečovací systémy typu PZZ-GTS z produkce AŽD včetně pohonu závor, LED výstražníků pro…

Vlaky na trati z Plzně do Chebu mohou využívat systém ETCS

Celoevropský zabezpečovací systém ETCS zajišťuje bezpečný provoz na další části třetího koridoru. Správa železnic dokončila jeho instalaci v úseku z Plzně do Chebu. Součástí stavby bylo i vybudování nového zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb. Práce probíhaly od konce roku 2019, celkové investiční náklady přesáhly miliardu korun, zhotovitelem byla společnost AŽD Praha. Jako první byla v…

Debata v Evropském parlamentu

Dnes jsme se společně s @OKovarikMEP setkali se zástupci @Europarl_EN. Hlavním tématem byla současná situace železničního průmyslu v Evropě. Napříč debatou panovala shoda, že Evropa potřebuje mít svůj dodavatelský průmysl. Pokud bychom pouze dováželi zboží a služby ze zahraničí, bylo by to riziko pro celou Evropu. Musíme si náš průmysl ochránit, abychom podporovali růst ekonomiky…