Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

Správa železniční dopravní cesty slavnostně zahájila rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora, který je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Přínosem stavby bude kromě celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové rychlosti a modernizace zabezpečovacího zařízení. Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením EUROVIA CS. Předmětem stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru.…

Přesnost vlaků ČD se loni zvýšila o tři procenta

Téměř 90 procent vlaků Českých drah jelo v loňském roce přesně podle jízdního řádu, přesnost vlaků ČD se tak loni zvýšila meziročně o 3,3 procenta. Podle standardů Mezinárodní železniční unie tak provozovaly České dráhy celkem 2,2 milionu vlakových spojů včas. Ke zvýšení přesnosti vlaků dochází po roce 2015, kdy dosáhl objem investic a s tím spojených…

Traťový úsek Beroun – Plzeň – Cheb pokrývá signál GSM-R

Společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. zavedla digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 185 kilometrů dlouhého traťového úseku Beroun – Plzeň – Cheb. Díky realizaci projektu je významná část III. koridoru pokryta signálem GSM-R v kvalitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). To umožní v budoucnu nasadit zabezpečovací systém ETCS úrovně L2.…

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku

Na brněnském výstavišti začaly přípravy na vrcholnou událost roku. Již 59. mezinárodní strojírenský veletrh letos proběhne od 9. do 13. října společně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika. Hlavním tématem opět bude Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce. Pořadatelé chtějí navázat na velmi úspěšný poslední ročník, který si prohlédlo více než 84 tisíc návštěvníků.…

Předsedou nového regulačního úřadu v dopravě bude Pavel Kodym

Vláda na návrh ministra dopravy Dana Ťoka jmenovala Pavla Kodyma na pozici předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Kodym zvítězil v opakovaném veřejném výběrovém řízení, do kterého se přihlásili čtyři zájemci. Nový nezávislý regulátor bude mít za úkol především hlídat transparentní přístup při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům, řešit bude také spory mezi dopravci a…

ČD vypíší tendr na dodavatele 10 motorových jednotek pro trať Praha – Kladno

České dráhy nakoupí 10 nových motorových jednotek pro regionální dopravu v Praze a ve Středočeském kraji. Vozidla by měla mít kapacitu 120 míst a dopravce je chce nasadit především na linku Praha Masarykovo nádraží – Kladno, včetně části přímých spojů z Prahy pokračujících do Kralup nad Vltavou, případně do Rakovníku. „Příměstská doprava, která kombinuje výhody…

Z Ruzyně budou jezdit vlaky na letiště rychlostí až 100 km/h

Správa železniční dopravní cesty představila veřejnosti klíčovou část připravovaného železničního spojení Prahy s Letištěm Václava Havla. Veřejná prezentace a diskuze ke zpracování projektové dokumentace projektu Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) proběhla ve čtvrtek 16. února 2017 vpodvečer v posluchárně Fakulty dopravní ČVUT. Mezi hlavní součástí projektu patří zdvoukolejnění a…

Dokončuje se instalace sítě diagnostiky jedoucích vozidel

V současné době se dokončuje výstavba zařízení pro diagnostiku jedoucích železničních vozidel na síti SŽDC, s.o. V konečném stavu bude mít síť 62 instalací, které jsou rozmístěny na tratích tak, aby pokryly všechny hlavní tratě, vjezdy do hlavních tunelů, velkých železničních uzlů a vstupní tratě z okolních států. Účelem takto rozsáhlé sítě detekčních zařízení je…

Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 řeší zkapacitnění železnice

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky projednala dokument Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, který navazuje na Dopravní politiku ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050. Řeší mimo jiné problémy nedostatečné kapacity železnice, nedokončenou dálniční síť v České republice a stanoví také železniční a silniční dopravní…