Firma UniControls se podílela na modernizaci osobních vozů ŽSSK

Společnost UniControls vybavila 53 rekonstruovaných osobních vozů Železničné spoločnosti Slovensko (ŽSSK) informačním, multimediálním, telematickým a kamerovým systémem UniTrack OMTS. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém cestujícím zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti,…

Do Itálie zamířily další posunovací lokomotivy CZ LOKO

Tři posunovací lokomotivy 741.7, které nyní dodává společnost CZ LOKO železničním dopravcům do Itálie, zvýší počet lokomotiv této značky v zemi už na bezmála šest desítek. „Dvě posunovací lokomotivy budou jezdit v dopravních terminálech v Bari a ve Veroně, a další v ligurském přístavu Livorno. V obou případech jde o víceleté pronájmy,“ uvedl Jaroslav Plhák,…

Přechod železnice na jednu napájecí soustavu přijde na desítky miliard korun

Během následujících zhruba 30 let čeká českou železnici projekt za desítky miliard korun – sjednocení napájecích soustav. Postupně má dojít k přepínání stejnosměrného proudu na střídavý, náklady odhaduje dosud neschválená studie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na 40 miliard korun. Jako první má být přepnutá část tratě mezi Břeclaví a Přerovem kvůli připravované elektrizaci tratě…

Oprava Fantovy budovy na hlavním nádraží začne přibližně za rok

Na počátku roku 2018 plánujeme zahájit realizaci první etapy rekonstrukce Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Ta bude zaměřena na opravu historické fasády, výplní vnějších otvorů, zastřešení (včetně nosné části) a světlíků (včetně nosné části), výměnu stávajícího hromosvodu, úpravu a opravu některých veřejných ploch. V únoru letošního roku by se mělo vypsat výběrové řízení na…

Rozsáhlý inovační proces ve firmě Pars Komponenty přináší své ovoce

Společnost Pars Komponenty vyvíjí a vyrábí od roku 1999 komponenty pro hromadné dopravní prostředky, zejména do železničních vozů, metra, tramvají, trolejbusů a autobusů. Předností firmy jsou zkušenosti, technologické zázemí, špičkový tým konstruktérů a designérů. V roce 2014 začal v Parsu rozsáhlý inovační proces s cílem flexibilní reakce na nové trendy, které se v oblasti dopravy…

Krnovské opravny a strojírny dodávají rámy pro nákladní automobily

Krnovské opravny a strojírny (KOS) našly nový produkt, kterým si rozšířily portfolio výrobků mimo železniční branži. Lépe tak překonají období, kdy dojde k přechodnému výpadku zakázek zavedených segmentů produkce. Důkazem toho je navázání spolupráce se společností TATRA TRUCKS a.s. v oblasti dodávek svařenců rámů vozidel pro nákladní automobily. První zakázky potvrdily, že výrobky firmy se…

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace

Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních deset let. V Třinci se mluví o super opravárenském roku, kdy zásadní proměnou projde srdce válcoven – blokovna. Dílčí změny čekají také provoz výroby železa a oceli, nově firma buduje zařízení, díky nimž zvýší přidanou hodnotu a…

Nová koncepce se chce zaměřit také na řešení přetíženosti některých železničních tahů

Ministerstvo dopravy poslalo do mezirezortního připomínkového řízení dokument Koncepce nákladní dopravy pro roky 2017 až 2020, který se mimo jiné zabývá nedostatečnou kapacitou hlavních železničních tahů v ČR. Obsahuje také některé důležité stavby na železnici, které je nutné během uvedeného období realizovat. Nákladní vlaky mají problém se vejít zejména na trať mezi Prahou, Českou Třebovou a…

Špičkové zkušební technologie přinesly VÚKV zajímavé zakázky

Unikátní mobilní zkušební stav VÚKV a.s. použitý v roce 2015 pro rozsáhlé stacionární zkoušky vozů pařížského metra pro tamější dopravní podnik RATP zaujal pobočku Alstom v USA natolik, že firma objednala ve VÚKV a.s. stacionární zkoušky nové tramvaje pro kanadské hlavní město Ottawu. Jednalo se o zkoušku přizpůsobení vozu meznímu zborcení koleje, zkoušku náklonu a…

Prim v letních měsících na okruhu ZC Velim hrály brzdové zkoušky

Letní měsíce bývají ve Zkušebním centru Velim ve znamení určitého útlumu. Nejinak tomu bylo letos, přesto však někteří zákazníci měli i v létě náročné zkušební programy. Určitou zajímavostí bylo to, že se poměrně často prováděly brzdové zkoušky na různých typech vozidel napříč všemi projekty. Nejvíce aktivní byly v tomto směru ze zahraničních zákazníků Bombardier a…