Plán chytré dopravy počítá s online informací o kolonách či detekcí závad na železnici

Ministerstvo dopravy informovalo vládu o aktuálním stavu rozvoje inteligentních dopravních systémů a o jednotlivých projektech, díky kterým budou řidiči dostávat rychleji než dosud zprávy o tom, co se před nimi na komunikaci děje. Nové technologie také zvýší bezpečnost železničních koridorů, přejezdů a dalších důležitých částí dopravní infrastruktury. Investiční projekty se dají rozdělit do čtyř hlavních…

Trolejbusy s baterií slaví úspěch nejen na českém trhu

Stále větší zájem mají dopravci v tuzemsku i v zahraničí o trolejbusy ze Škody Electric, které disponují bateriovým pomocným pohonem. Díky němu mohou obsluhovat i úseky linek bez trolejového vedení. Například do západočeské metropole Plzně dodá Škoda Electric kromě dříve objednaných sedmi trolejbusů dalších devět těchto moderních vozidel. „Takzvané parciální trolejbusy jsou velmi žádané. V…

Společnost Borcad dodá sedadla pro GW Train Regio

V roce 2015 byla společnost Borcad oslovena dopravcem GW Train Regio (GWTR), který plánoval rekonstrukci motorových jednotek Regiosprinter. Základním požadavkem bylo zejména dosažení potřebné kapacity vozidla a instalace posuvných sedadel. Borcad tak musel vyvinout první typ sedadla Genio bez područek, sklopné sedadlo a několik verzí spodních rámů (v layoutu se nacházejí jednosedadla, dvousedadla i trojsedadla).…

AŽD Praha se podílí na přípravě modernizace hlavní železniční tratě v Albánii

Společnost AŽD Praha připravila během roku 2016 studii proveditelnosti modernizace hlavní albánské železniční tratě z přístavního města Drač na sever k hranicím s Černou Horou do stanice Hani Hotit. Podle dohody uzavřené s albánským Ministerstvem dopravy v roce 2015 bylo účelem studie analyzovat současný stav tratě, železničních stanic a používaných zabezpečovacích zařízení a navrhnout potřebné…

Společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. má nové oddělení poprodejních služeb

Koupit kvalitní produkt je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalitní a kvalifikovaný servis po dobu životnosti jednotlivých produktů“ – to platí zejména pro produkty, jejichž životnost je standardně patnáct až třicet let a v mnoha případech i podstatně déle. Proto se společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. rozhodla nastavit novou strategii obslužnosti zákazníků. Koupit kvalitní…

Společnost AV R&D představuje nové logo

Nedávno jsme Vás informovali o vzniku nové společnosti AV R&D s.r.o., která vznikla převodem souboru činností v oblasti vývojových a konstrukčních služeb (R&D) ze společnosti AV ENGINEERING, a.s. Společně se změnou organizační přišla také změna grafická. Od ledna tohoto roku užíváme nové logo společnosti, které nás bude provázet nejen v obchodní sféře, ale i na marketingových…

AMiT panelové počítače zamíří do USA, kamerový systém do Estonska

Pro projekt osmi FLIRT3 souprav (DMU) švýcarského výrobce kolejových vozidel Stadler Rail dodá AMiT své odolné diagnostické panelové počítače (HMI) nadřazeného vlakového řízení TCMS (Train Control and Management System). Tyto HMI budou plnit funkce diagnostického serveru, jako např. zobrazování procesních a stavových charakteristik technologiích vlakové soupravy dle UIC612, ovládání nevitálních provozních technologií a dále funkce…

Česká firma UniControls dodá elektroměry pro rakouského národního dopravce

Společnost UniControls podepsala rámcovou smlouvu na dodávky elektroměrů pro rakouského železničního národního dopravce ÖBB-Infrastruktur AG na období 2017-2019. Zároveň obě firmy uzavřely partnerskou dohodu definující spolupráci v oblasti dodávek elektroměrů pro systém RAIL POWERBOX. Společnost UniControls podepsala rámcovou smlouvu na dodávky elektroměrů pro rakouského železničního národního dopravce ÖBB-Infrastruktur AG na období 2017-2019. Zároveň obě firmy…

Kapsch buduje radiový systém GSM-R na trati Ústí nad Orlicí – Lichkov

V letošním roce bude již přibližně 1750 kilometrů českých železničních tratí vybaveno komunikačním systémem GSM-R. Další tratí, kde se systém momentálně buduje, je trať Ústí nad Orlicí – Lichkov – česko-polská státní hranice. Organizace výstavby předmětné stavby vychází ze zkušeností z úspěšné realizace stavby pilotního projektu „GSM-R v úseku Děčín, státní hranice – Ústí nad…