BORCAD rozšířil své výrobní kapacity

Stále rostoucí poptávka po sedadlech do lotyšské Rigy společnosti BORCAD byla příčinou kapacitní nedostatečnosti předchozích výrobních prostor. Tento problém se vedení společnosti rozhodlo vyřešit výstavbou nové výrobní haly, která splňuje nejmodernější nároky na výrobu a zázemí. Celková plocha nové haly dosahuje rozlohy šest tisíc metrů čtverečních a kompletní přesunutí výroby do těchto prostor umožnilo nárůst…

AV ENGINEERING rozšířila svou nabídku o speciální zkušební zařízení

Společnost AV ENGINEERING, a.s., známá jako dlouhodobý poskytovatel vývoje a vývojových služeb v oboru dopravní techniky a v dalších odvětvích strojírenství, rozšířila produktovou linii o speciální zkušební zařízení. AV ENGINEERING, a.s., se zabývá realizací vývoje a prováděním vývojových služeb již od roku 1993. Součástí komplexního vývoje je realizace od fáze studií proveditelnosti, návrhu konceptu s…

Veletrh Věda Výzkum Inovace prokázal životaschopnost

Na 68 vystavovatelů a 70 vystupujících účastníků v rámci doprovodného programu z oblasti vědy, akademického prostředí, významných firem i státní správy se zúčastnilo prvního ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se konal 9. až 11. března 2016 na BVV v Brně. Hlavním cílem veletrhu bylo propojit vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout…

Produkty společnosti UniControls zamířily poprvé do Afriky

Společnost UniControls podepsala se svým čínským partnerem smlouvu, jejímž předmětem je dodávka zařízení pro dvě šestivozové dieselové motorové jednotky (DMU), konkrétně se jedná o displeje strojvedoucího a vlakové komunikační uzly. Zakázka, jež se může zdát malá rozsahem, je o to větší svým významem. Čínský výrobce vlaku, CRRC Tangshan Railway Vehicles, se totiž rozhodl pro technické…

Kapsch propojil sítí GSM-R českou železnici s rakouskou

Rozšiřování rádiové technologie GSM- -R na tuzemských železnicích pokračovalo projektem pokrytí úseku ze Znojma přes Šatov až ke státní hranici s Rakouskem. Na základě výběrového řízení podepsala SŽDC se společností Kapsch Carrier- Com smlouvu na další fázi implementace evropského standardu GSM-R, která byla dokončena na jaře s hodnotou kontraktu ve výši 10,2 milionu korun. V…

Třinecké železárny obhájily ocenění Bezpečný podnik

Dodržovat zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, trvale snižovat případná rizika úrazu a zavádět vyspělé bezpečné technologie. I to jsou závazky, které pro Třinecké železárny plynou ze získaného ocenění Bezpečný podnik. Uděluje jej s tříletou platností Státní úřad inspekce práce. Huť titul letos obhájila už podruhé. Smyslem ocenění je pracovat na neustálém snižování počtu úrazů…

Pars Komponenty slaví úspěchy v Rumunsku

Společnost Pars Komponenty získala první dvě referenční zakázky na dodávku 64 kompletních dveřních systémů pro projekt nových tramvají Armonia, které budou jezdit v rumunském Temešváru. Kontrakty podepsala se společnostmi ASTRA a ELECTROPUERE. Po úspěšném zvládnutí ověřovacího provozu byly první kusy dodány začátkem června 2016. Rumunské partnery zaujalo především technické řešení nejnovější verze předsuvného mechanismu. „Při…

STARMON s.r.o. spustil první dálkově ovládaný úsek trati Chrudim – Hlinsko

Provoz na železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod mezi stanicemi Chrudim – Hlinsko se značnou hustotou osobní i nákladní dopravy se ovládá nově dálkově. Sídlo dispečera je v železniční stanici Žďárec u Skutče, odkud se dálkově ovládají stanice Slatiňany, Chrast u Chrudimi, výhybna Cejřov a Žďárec u Skutče. V uvedeném úseku jsou technologií pro dálkové…

Siemens dodá pět lokomotiv Vectron společnosti ČD Cargo

Společnost ČD Cargo nakoupila pět interoperabilních lokomotiv Vectron MS z produkce Siemens. ČD Cargo je největším českým železničním dopravcem a patří mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu široké škály zboží, kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů a další přepravní služby. Nákupem moderních vysoce výkonných elektrických lokomotiv Vectron naplňuje ČD…