BONATRANS představil inovativní dvojkolí pro ČD Cargo

Na konci dubna přivítali zástupci skupiny BONATRANS GROUP a.s. na své půdě více než 30 odborníků na kolejová vozidla ze společnosti ČD Cargo. Jako největší evropský výrobce nákladního dvojkolí a jeho částí měl a má největšímu českému železničnímu nákladnímu dopravci rozhodně co nabídnout. Z řady vysoce inovativních výrobků pro nákladní vozidla bylo tématem i dvojkolí…

Videomagazín AŽD Praha – POZOR VLAK 31. díl

Těšit se můžete na reportáž z křestu jednotky InterPanter či záběry z Czech Raildays v Ostravě. Videomagazín AŽD Praha o železnici z druhé strany:– Czech Raildays 2015– EXPRES: Přehled událostí na železnici– Křest jednotky InterPanter– 2+30: ředitel Nadace Okřídlené kolo Jiří Střecha– 4. Parní Olympia 2015– ZARÁŽKA: Železniční nekonečno

Třinecké železárny letos investují do modernizace i ekologie

Bezmála tři miliardy korun hodlají v letošním roce investovat do modernizace a nových zařízení v Třineckých železárnách. Dokončeny budou také rozsáhlé ekologické investice do odprášení provozů, do nichž huť vloží miliardu korun. Necelé dvě miliardy pak budou směřovat do výrobních provozů. Celkové investice se vyšplhají na 2,8 miliardy korun. Výrobní program firmy se v posledních…

UniControls dodá informační systém pro osobní vozy

Společnost UniControls získala významnou zakázku v oblasti Informačních technologií pro kolejová vozidla. Jedná se o komplexní dodávku informačního systému UNITRACK PIREDI pro osobní vozy řady Ampz, Bmz a WRmz v počtu 71 kusů a pro osobní vozy řady Bdmpz, Bhdmz a Bmz v počtu 22 kusů. Zakázka bude realizována pro akciovou společnost Pars nova, která…

AMiT hlásí zajímavé zakázky na dodávky technologií

V průběhu první poloviny letošního roku dosáhla společnost AMiT dalších zajímavých úspěchů na poli dodávek elektroniky a řídicích systémů pro železniční a kolejová vozidla. Například v Polsku se prosadily HMI jednotky (panelové počítače) a I/O moduly (které jsou součástí nadřazeného řízení od Selectronu) osazené do 15 nových obousměrných tříčlánkových tramvají Tramino Olsztyn domácího výrobce nízkopodlažních…

AV ENGINEERING představuje „akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků

V oblasti transportní techniky zákazníci stále stupňují své požadavky na provozní parametry výrobků. Ty pramení jednak z legislativního rámce a jednak ze zvyšujících se nároků na vývoj a výrobu. To je v protikladu s rostoucími požadavky na užitné vlastnosti výrobku při současné minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. Tyto požadavky platí pro vývoj zcela nových výrobků,…

Koncern ZKL představil v Ostravě nejen nová ložiska pro tramvaje

Mezi prioritní směry rozvoje koncernu ZKL patří stále vývoj a produkce ložisek pro kolejová vozidla. Proto se také pravidelně účastní veletrhu drážní techniky Czech Raildays v Ostravě. Mezi letošní novinky ZKL patří především rozšíření sortimentu ložisek pro tramvaje. V první řadě se jedná o kuželíkovou jednotku s izolačním keramickým nástřikem na vnějším kroužku a kuličkovou…

VZ Ú Plzeň je přesnější, pružnější a efektivnější

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále VZÚ Plzeň) dlouhodobě rozvíjí své aktivity v oblasti železničního průmyslu a kolejové dopravy. Mezi hlavní činnosti, kromě pevnostních výpočtů, výpočtů v oblasti proudění a crashových analýz, patří zkušebnictví. Vysokou kvalitu poskytovaných zkoušek a kalibrací zajišťuje akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, podle níž jsou Zkušební a kalibrační…

Škoda Vagon ka předala na Slovensko po slední jedno tku řady 671

Již několik týdnů provozu po slovenských tratích má za sebou poslední elektrická jednotka řady 671 dodaná na Slovensko v rámci zakázky na devět dvoupodlažních souprav. Došlo tím k zakončení druhé série dodávek elektrických jednotek za více než dvě miliardy korun. Celkem už vyrobila ostravská společnost Škoda Vagonka pro slovenského železničního dopravce ZSSK 19 elektrických souprav…

Projekt IT 2Rail byl schválen Evrop skou komisí

Projekt IT2Rail, který již schválila Evropská komise, je úspěšným projektem první výzvy programu Horizont 2020 zaměřeným na vývoj IT řešení pro oblast osobní dopravy. Věnuje se řešením pro multimodální dopravu, její bezproblémovosti a udržitelnosti. Na projektu bude pracovat konsorcium firem, které se skládá z 27 partnerů pocházejících celkem z devíti evropských zemí. Řešení projektu bude…