Brněnské hlavní nádraží čekají náročné opravy

Správa železniční dopravní cesty zahájila 3. června další etapu nezbytných oprav na druhém nejvytíženějším nádraží v České republice, omezení pro vlakovou dopravu potrvá do 10. září. Na letošní opravy tzv. Pražského viaduktu, 4. nástupiště a příslušných kolejí navážou příští rok opravy výhybek ve stanici a mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. Největší zatěžkávací zkouškou bude…

AŽD Praha dokončila rekonstrukci trati z Nymburka do Mladé Boleslavi

Hlavním přínosem modernizace trati Nymburk – Mladá Boleslav bylo zvýšení kapacity dráhy na jedné z nejvíce zatížených jednokolejných tratí na území ČR, zajištění větší plynulosti drážní dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. Projekt realizovalo sdružení firem v čele s AŽD Praha. Trať Nymburk–Mladá Boleslav je tratí významnou zejména z hlediska průmyslu. Slouží totiž k…

Ministerstvo dopravy chystá průlomové jednotné jízdné na železnici

Cestující na železnici by to podle plánu Ministerstva dopravy mohli mít od konce roku 2019 výrazně snazší. Ministerstvo dopravy totiž hodlá zavést jednotné jízdné, které budou uznávat všichni zapojení dopravci. Cestující by si tak už nemuseli kupovat jízdenky u každého dopravce zvlášť. Inspiraci úřad našel ve Švýcarsku, kde obdobný systém uznávání jízdenek už nyní dobře…

V Mexico City vyrazil do provozu trolejbus z Plzně

V hlavním městě Mexika, dvacetimilionové metropoli Mexiko City, začal jezdit ve zkušebním provozu s cestujícími trolejbus, na jehož výrobě se významně podílela Škoda Electric. Tamní dopravní podnik totiž plánuje modernizaci vozového parku a ke zkouškám si vybral vůz, který vyrábí Škoda Electric s místím významným výrobcem autobusů, firmou DINA. „Trolejbus by měl na zkouškách jezdit…

Výstavba vysokorychlostních tratí v ČR má poprvé jasné obrysy

Vláda schválila koncepci výstavby vysokorychlostní železnice v České republice obsažené v dokumentu Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR. Materiál stanoví další postup při přípravě jednotlivých ramen vysokorychlostních tratí, odhaduje jejich finanční náklady a popisuje efekty plynoucí z různých řešení vysokorychlostní železnice. „Tímto dokumentem se stát poprvé jasně přihlásil ke stavbě vysokorychlostních tratí. Můžeme tedy…

Plán chytré dopravy počítá s online informací o kolonách či detekcí závad na železnici

Ministerstvo dopravy informovalo vládu o aktuálním stavu rozvoje inteligentních dopravních systémů a o jednotlivých projektech, díky kterým budou řidiči dostávat rychleji než dosud zprávy o tom, co se před nimi na komunikaci děje. Nové technologie také zvýší bezpečnost železničních koridorů, přejezdů a dalších důležitých částí dopravní infrastruktury. Investiční projekty se dají rozdělit do čtyř hlavních…

Trolejbusy s baterií slaví úspěch nejen na českém trhu

Stále větší zájem mají dopravci v tuzemsku i v zahraničí o trolejbusy ze Škody Electric, které disponují bateriovým pomocným pohonem. Díky němu mohou obsluhovat i úseky linek bez trolejového vedení. Například do západočeské metropole Plzně dodá Škoda Electric kromě dříve objednaných sedmi trolejbusů dalších devět těchto moderních vozidel. „Takzvané parciální trolejbusy jsou velmi žádané. V…

Společnost Borcad dodá sedadla pro GW Train Regio

V roce 2015 byla společnost Borcad oslovena dopravcem GW Train Regio (GWTR), který plánoval rekonstrukci motorových jednotek Regiosprinter. Základním požadavkem bylo zejména dosažení potřebné kapacity vozidla a instalace posuvných sedadel. Borcad tak musel vyvinout první typ sedadla Genio bez područek, sklopné sedadlo a několik verzí spodních rámů (v layoutu se nacházejí jednosedadla, dvousedadla i trojsedadla).…

AŽD Praha se podílí na přípravě modernizace hlavní železniční tratě v Albánii

Společnost AŽD Praha připravila během roku 2016 studii proveditelnosti modernizace hlavní albánské železniční tratě z přístavního města Drač na sever k hranicím s Černou Horou do stanice Hani Hotit. Podle dohody uzavřené s albánským Ministerstvem dopravy v roce 2015 bylo účelem studie analyzovat současný stav tratě, železničních stanic a používaných zabezpečovacích zařízení a navrhnout potřebné…

Společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. má nové oddělení poprodejních služeb

Koupit kvalitní produkt je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalitní a kvalifikovaný servis po dobu životnosti jednotlivých produktů“ – to platí zejména pro produkty, jejichž životnost je standardně patnáct až třicet let a v mnoha případech i podstatně déle. Proto se společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. rozhodla nastavit novou strategii obslužnosti zákazníků. Koupit kvalitní…