Railway interiors expo 2017

Dosud nejlepší veletrh Railway Interiors Expo 2017 14.–15. listopadu 2017 Praha, Česká republika railwayinteriors-expo.com   Dosud nejlepší veletrh Váš průvodce veletrhem zaměřeným na inovace v oblasti interiérů železničních vozů, jehož návštěvu si nemůžete nechat ujít   Veletrh Railway Interiors Expo zamíří ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 do Prahy, kde předvede ty nejčerstvější a…

Vyšlo další číslo magazínu ACRI News

Letošní třetí číslo magazínu o českém železničním průmyslu ACRI News již brzy zamíří ke svým čtenářům. V elektronické podobě je zájemcům k dispozici již nyní na adrese: https://www.acri.cz/uploads/news/id1696/ACRI_NEW_03_2017_WEB.pdf. Oproti tradičním číslům je jeho podoba poněkud jiná, protože bude reprezentovat ACRI na mezinárodním železničním veletrhu TRAKO 2017 a mezinárodním veletrhu technologií, materiálů a koncepcí pro interiéry železničních…

Implementace technického pilíře 4. železničního balíčku významným způsobem ovlivní fungování železnice

Ve středu 7. června 2017 se v Berlíně sešli odborníci z řad železničních dopravců, provozovatelů dráhy, regulátorů, železničního průmyslu a exekutivy, aby se zúčastnili konference „Jednotný železniční evropský prostor“. Cílem konference, pořádané Evropskou komisí a Evropskou železniční agenturou ve spolupráci s ministerstvy dopravy ČR, Německa, Polska, Rakouska a Švýcarska, byla implementace technického pilíře 4. železničního…

Čtvrtý železniční balíček: Obavy panují z výše poplatků, délky schvalování a z překladů

Evropský parlament schválil v loňském roce čtvrtý železniční balíček, který má jednak otevřít cestu k liberalizaci železničního trhu a jednak zrychlit, zjednodušit a zlevnit schvalování vozidel určených pro mezistátní dopravu. Zahájený proces jeho implementace do národních legislativ ale ukázal, že vše rozhodně nebude tak jednoduché, jak se mohlo na první pohled zdát. Opak je pravdou…

Novinky v technických normách se objeví v čísle 3/2017 časopisu NŽT

Po dohodě s redakční radou časopisu NŽT (Nová železniční technika) publikuje CTN ACRI již od konce roku 2012 dvakrát ročně, nyní pravidelně v číslech 3 a 6, pro čtenáře tohoto periodika změny a novinky v technických normách spadajících do gesce CTN ACRI. Kromě technických norem vznikajících v České republice, kterých v oblasti železniční dopravy není…

RAMS a LCC – zkratky, se kterými se budeme setkávat čím dál častěji

RAMS v železničním sektoru byl název semináře, který se uskutečnil 23. května v budově Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v Praze na Těšnově.  V rámci ACRI akademie ho pořádala asociace ve spolupráci s ÚNMZ. Co vlastně zkratky v titulku znamenají? RAMS je zkratkou z anglického názvu normy „Reliability, Availability, Maintainability and…

Elektromobilita by měla být podporována zejména ve veřejné dopravě

Dnešním podpisem memoranda na podporu elektromobility v oblasti veřejné dopravy deklarovali signatáři svou připravenost věnovat se rozvoji tohoto ekologického způsobu dopravy a současně se shodli na několika opatřeních, kterými by vláda České republiky a příslušná ministerstva mohla k tomuto rozvoji významně přispět. Jedním z klíčových bodů memoranda je návrh na odpuštění příspěvků na obnovitelné zdroje energií pro provozovatele…

Svět železnice se sejde v březnu v Praze na další konferenci IRFC 2017

Šestý ročník Mezinárodní železniční konference (IRFC), setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy, se bude konat v Praze ve dnech 22. až 24. března 2017 v hotelu Clarion Hotel Prague s mottem: „Let’s make European Railway EASY!“. Diskutována budou témata jako liberalizace, standardizace, konkurenceschopnost a udržitelnost železniční…