Tématem Výročního fóra se stal Operační program doprava 2

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené Výroční VIP fórum se uskutečnilo 27. listopadu v objektech zámku Štiřín. Hlavním tématem diskuse se jednoznačně stal aktuální stav  příprav nového plánovacího období a možnosti čerpání finančních prostředků v nadcházejících letech. Setkání zahájila generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Zhodnotila současné čerpání z právě končícího programu a…

Seminář ACRI – Praktická aplikace nařízení o CSM

Dne 4.11.2014 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a ÚNMZ. Seminář byl zaměřen především na dosavadní zkušenosti s aplikací prováděcího nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) a připravenost na účinnost nařízení nového a to z hlediska jak posuzovatelů, tak výrobců. Toto velmi aktuální téma si přišlo poslechnout 50 účastníků. Bližší informace o…

Seminář ACRI – Registry železničních kolejových vozidel

Dne 9.9.2014 se na uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ, Ministerstvem dopravy a Drážním úřadem na téma “Registry železniních kolejových vozidel”. O dané problematice si přišlo poslechnout a debatovat 24 účastníků. Více o semináři a prezentace ke stažení naleznete ZDE.   Další plánované ACRI semináře v tomto roce jsou: 4.11.2014 Praktická aplikace nařízení o…

Česko-saský workshop Mobilita 2014, 30.9.2014 Praha

Hlavními tématy jsou aktuální situace, trendy a příležitosti v automobilovém a železničním průmyslu obou zemí a perspektiva vzájemné spolupráce. Na akci zazní i příspěvek Marie Vopálenské, generální ředitelky ACRI.   Pokud máte zájem se daného workshopu zúčastnit, ZDE naleznete odkaz na stránky Čěsko – německé obchodní a průmyslové komory, kde se můžete přihlásit.   Současně…