Setkání mistopředsedy vlády Pavla Bělobrádka se zástupci průmyslu a veřejné sféry na téma budoucnosti českého výzkumu a vývoje

V úterý 19. 4. 2016 proběhla první ze série setkání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka se zástupci soukromé a veřejné sféry působícími v jednotlivých sektorech našeho průmyslu sdružených v tzv. Národních inovačních platformách (NIP). Národní inovační platformy zahrnují zástupce podniků, vysokých škol a veřejné sféry. Vznikly jako konzultační skupiny pro vypracování…

Stabilita a export – Valná hromada ACRI hodnotila rok 2015

Železniční průmysl patří k stabilním pilířům české ekonomiky a nejinak tomu bylo v uplynulém roce. Výsledky podniků českého železničního průmyslu za rok 2015 potvrdily trend předcházejících let: růst exportu a jeho podílu na celkových tržbách. Jak zaznělo na Valné hromadě ACRI, která se uskutečnila v úterý 22. března 2016, stabilita odvětví se projevila také v…

Český železniční průmysl se úspěšně prezentoval na půdě ČVUT

Dne 16.3.2016 uspořádala ACRI ve spolupráci s Engineering Student Club motivační přednášku pro studenty ČVUT. Akce byla zaměřena na studenty 2. – 4. ročníků Fakulty strojní a dopravní. Do řad posluchačů se zařadili i někteří pedagogové ČVUT. Celkový počet účastníků čítal přes 100 osob. Cílem události bylo studentům představit železniční průmysl jako perspektivní obor se stabilními…

Český železniční průmysl třetím největším vystavovatelem na Eurasia Rail 2016

Český železniční průmysl se již počtvrté v řadě prezentoval formou české oficiální účasti na mezinárodním veletrhu EURASIA RAIL v Turecku, kterým je třetím nejvýznamnějším veletrhem železniční techniky a infrastruktury na světě. Konal se od 3. do 5. března 2016 v Istanbulu. Šestnáct z celkových dvaceti tří českých společností se ho zúčastnilo v rámci společné expozice organizované pod…

Motivační přednáška pro studenty ČVUT

Dne 15.3. se uskuteční na ČVUT v Praze motivační přednáška pro studenty. Cílem akce je zvýšit zájem studentů o studium oborů s železniční tématikou a představit jim konkrétní možnosti firem, kde mohou uplatnit již během studia. Během přednášky vystoupí zástupci z těchto firem ACRI: ACRI AV ENGINEERING BONATRANS GROUP ŠKODA group První Signální VÚKV Siemens…

Hledáme nové zpracovatele norem pro CTN ACRI

Centrum technické normalizace ACRI hledá nové zpracovatele norem týkající se železničního sektoru. Práce zpracovatele spočívá v překladu technických norem z originálu (z anglického jazyka) do češtiny. Požadavky na zpracovatele dobrá znalost anglického jazyka technické zaměření – především na vozidla Více informací o Centru technické normalizace ACRI naleznete zde. Práce zpracovatele je zajímavě finančně ohodnocena. V…

Výroční fórum ACRI v Roztokách završilo program letošního roku

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené Výroční VIP fórum se uskutečnilo 26. listopadu v hotelu Academic  v Roztokách u Prahy. Fóra se zúčastnili představitelé firem ACRI a také významní hosté: státní tajemník ministerstva dopravy Tomáš Čoček a generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Téma diskuse bylo jasné – čerpání prostředků z evropských fondů.…

Informace o aktivitách ve společném podniku Shift2Rail

Společný podnik Shift2Rail byl založen v červenci roku 2014. Je prvním společným podnikem pro železniční sektor a jeho činnost se během doby pomalu, ale jistě rozbíhá. Někomu se může zdát, že je rozběh příliš pomalý, že jsou procedury příliš byrokratické a že železniční průmysl ztratil rok a půl času, který mohl lépe a účelněji věnovat vývoji…