Kolejová vozidla

DPOV, a.s.

Husova 635/1b

751 52 Přerov

+420 972 734 290

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Stará Ježnická 1556/1

794 01 Krnov

+420 554 605 400

Siemens Mobility, s.r.o.

Siemensova 2715/1

155 00 Praha 5

+420 233 032 251

SKD TRADE, a.s.

Kolbenova 917/5d

190 00 Praha 9

+420 226 225 777

+420 226 225 779

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Emila Škody 2922/1

301 00 Plzeň

+420 378 186 666

ŠKODA PARS a.s.

Žerotínova 1833/56

787 01 Šumperk

+420 583 365 111

ŠKODA VAGONKA a.s.

1. máje 3176/102

703 00 Ostrava

+420 597 477 111