Kolejová vozidla

DPOV, A.S.

Husova 635/1b

751 52 Přerov

+420 972 734 290

KRNOVSKÉ OPRAVNY A STROJÍRNY S.R.O.

Stará Ježnická 1556/1

794 01 Krnov

+420 554 605 400

SIEMENS MOBILITY, S.R.O.

Siemensova 2715/1

155 00 Praha 5

+420 233 032 251

SKD TRADE, A.S.

Kolbenova 917/5d

190 00 Praha 9

+420 226 225 777

+420 226 225 779

ŠKODA TRANSPORTATION A.S.

Emila Škody 2922/1

301 00 Plzeň

+420 378 186 666

ŠKODA PARS A.S.

Žerotínova 1833/56

787 01 Šumperk

+420 583 365 111

ŠKODA VAGONKA A.S.

1. máje 3176/102

703 00 Ostrava

+420 597 477 111