Podpora exportu

Seznam českých oficiálních účastí se společnou expozicí ACRI

Innotrans, Berlín – 27.-30. dubna 2021 

Kompletní seznam veletrhů a výstav – českých oficiálních účastí vč. přihlášky a podmínek ZDE

 

Program MPO na podporu českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí:

MPO nabízí podnikatelským subjektům v rámci opatření na podporu exportu program Českých oficiálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí (ČOÚ). Tuzemské právnické a fyzické osoby se sídlem, resp. bydlištěm v ČR, které prezentují zboží nebo služby českého původu, mají možnost zúčastnit se vybraných mezinárodních veletrhů podporovaných MPO. MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2 – max. 9m2 (z toho 1-2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem.

Vybrané služby pro exportéry

1. Projekty na podporu ekonomické diplomacie

Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.). Snahou Ministerstva zahraničních věcí je podpořit projekty v teritoriích a sektorech relevantních pro český export, proto je každý projekt je posuzován individuálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitosti. Bližší informace ZDE

Schválené projekty ekonomické diplomacie pro železniční průmysl – z důvodu pandemie COVID byly akce ZRUŠENY:

9.-13.3.2020: INCOMINGOVÁ MISE z Uzbekistánu

9.-12.3.2020: INCOMINGOVÁ MISE z Chorvatska

16.3.-3.4.2020: INCOMINGOVÁ MISE z Moldavska

3.-7.8.2020: MISE do Bulharska

21.9.-25.9.2020: MISE do Gruzie

29.9.-1.10.2020: MISE do Jordánska

5.-9.10.2020: MISE do Turecka

 

2.  Mapa globálních exportních příležitostí

Mapa globálních oborových příležitostí, je publikace MZV dostupná již ve svém pátém aktualizovaném vydání. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná v papírové, flash disk i v online verzi. Více ZDE

 

3. PROPEA – Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2019 spustilo nový nástroj ekonomické diplomacie ČR na podporu českých firem v zahraničí – projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA.

V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou zastupitelského úřadu v teritoriu služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Projekty PROPEA sledují posun od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí, která sebou nese i vyšší přidanou hodnotu pro vnější ekonomické vztahy ČR.

Cílem programu PROPEA je:
-podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter
-snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy
-posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Více informací ZDE