KONTRON TRANSPORTATION S.R.O.

Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 225 026 111
E-Mail: GSM-R_CZ@kontron.com
Web: www.kontron.com
Zaměstnanci: 14
Činnost: Výstavba infrastruktury GSM-R, rádiové pokrytí tunelů, plánování a měření

Kontron Transportation je součástí skupiny S&T se sídlem ve Vídni (Kontron
Transportation Austria AG) s hlavními dceřinými společnostmi v Belgii, Francii Německu, Portugalsku, Španělsku, České republice a Velké Británii.

V České republice jsme generálním dodavatelem systému GSM-R a systémů
rádiového pokrytí tunelů.

 

Vlastní vývoj/výroba společnosti Kontron Transportation s.r.o. v ČR:

GSM-R Smart House: řízení veškerých provozních procesů v technologickém objektu GSM-R. Inteligentní řídící jednotka, která dokáže sama napravovat chyby nebo nevhodné postupy způsobené Kontron Transportation is part of S&T group and headquartered in Vienna (Kontron Transportation Austria AG) with main subsidiaries in Belgium, Francem Germany, Portugal, Spain, the Czech Republic and United Kingdom. We are the General Supplier of the GSM-R system and the system for radio coverage in tunnels in the Czech Republic. In-house development/production of Kontron Transportation s.r.o. in the Czech republic:
GSM-R Smart House: controlling all operational processes in a technological building by GSM-R. An intelligent control unit which is capable of correcting errors or unsuitable procedures caused by the lidským faktorem. Všechny potřebné provozní stavy a údaje můžete sledovat a nastavovat pohodlně prostřednictvím vzdáleného přístupu s využitím standardního webového prohlížeče.
Modul STOP: zajišťuje funkci stop pro vozidlové radiostanice MESA 23/26
Měřící a vyhodnocovací systém: měřící systém s okamžitým vyhodnocením úrovně pokrytí pro ETCS/GSM-R

 

V oblasti služeb poskytujeme plánování rádiového pokrytí GSM-R a frekvenční plánování.

 

Mezi naše významné reference patří:

Správa železnic, státní organizace: GSM-R – výstavba a uvedení do provozu, GSM-R Smart House
České dráhy, a.s., ČD Cargo, a. s., VIAMONT, a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s.: dodávky a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP
CZ LOKO a.s.