Kontron Transportation s.r.o.

Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 221 466 311
E-Mail: GSM-R_CZ@kontron.com
Web: www.kontron.com
Zaměstnanci: 24
Činnost: Výstavba infrastruktury GSM-R, rádiové pokrytí tunelů, plánování a měření

Kontron Transportation je součástí skupiny Kontron se sídlem v Rakousku s hlavními dceřinými společnostmi v Belgii, Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, České republice a Velké Británii.

V České republice jsme generálním dodavatelem systému GSMR a systémů rádiového pokrytí tunelů.

Vlastní vývoj/výroba společnosti Kontron Transportation s.r.o. v ČR:

GSM-R Smart House: řízení veškerých provozních procesů v technologickém objektu GSM-R. Inteligentní řídící jednotka, která dokáže sama napravovat chyby nebo nevhodné postupy způsobené lidským faktorem. Všechny potřebné provozní stavy a údaje můžete sledovat a nastavovat pohodlně prostřednictvím vzdáleného přístupu s využitím standardního webového prohlížeče.

Modul STOP: zajišťuje funkci stop pro vozidlové radiostanice MESA 23/26

Měřící a vyhodnocovací systém: měřící systém s okamžitým vyhodnocením úrovně pokrytí pro ETCS/GSM-R

V oblasti služeb poskytujeme plánování rádiového pokrytí GSM-R a frekvenční plánování.

Mezi naše významné reference patří:

Správa železnic, státní
organizace: GSM-R – výstavba a uvedení do provozu, GSM-R Smart House
České dráhy, a.s., ČD Cargo, a. s.,
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.: dodávky a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP
CZ LOKO a.s.