Kontron Transportation s.r.o.

Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 221 466 311
E-Mail: GSM-R_CZ@kontron.com
Web: www.kontron.com
Zaměstnanci: 24
Činnost: Výstavba infrastruktury GSM-R, rádiové pokrytí tunelů, plánování a měření

Kontron Transportation je součástí mezinárodní skupiny Kontron s hlavními dceřinými společnostmi v Belgii, Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, České republice a Velké Británii.

V České republice jsme generálním dodavatelem systému GSM‑R a systémů rádiového pokrytí tunelů.

Vlastní vývoj/výroba společnosti Kontron Transportation s.r.o. v ČR:

GSM-R Smart House: řízení veškerých provozních procesů v technologickém objektu GSM-R. Inteligentní řídící jednotka, která dokáže sama napravovat chyby nebo nevhodné postupy způsobené

lidským faktorem. Všechny potřebné

  • provozní stavy a údaje můžete sledovat a nastavovat pohodlně prostřednictvím vzdáleného přístupu s využitím standardního webového prohlížeče.
  • Modul STOP: zajišťuje funkci stop pro vozidlové radiostanice MESA 23/26
  • Měřící a vyhodnocovací systém: měřící systém s okamžitým vyhodnocením úrovně pokrytí pro ETCS/GSM-R

V oblasti služeb poskytujeme plánování rádiového pokrytí GSM-R a frekvenční plánování.

Mezi naše významné reference patří:

  • Správa železnic, státní organizace:

GSM-R – výstavba a uvedení do provozu, GSM-R Smart House

  • České dráhy, a.s., ČD Cargo, a. s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s.:

dodávky a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP

  • CZ LOKO a.s.