RETIA, a.s.

Adresa: Pražská 341, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 852 111
E-Mail: redat@retia.cz
Web: www.redat.cz
Zaměstnanci: 50
Činnost: Vývoj a výroba vojenských a bezpečnostních systémů a záznamových systémů ReDAT

RETIA, a.s., která má celosvětovou působnost, byla založena v Pardubicích v roce 1993 týmem špičkových odborníků z oborů zpracování, zobrazení a přenosu radiolokačních signálů a oboru telekomunikace.

 

Z oboru telekomunikace vyprofi­lovala RETIA svou obchodní divizi záznamových systémů ReDAT. Di­vize poskytuje velice sofistikovaný systém pro záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních dat, která se automaticky analyzují, aby byla v přehledné a strukturované formě k dispozici uživatelům sys­tému.

 

ReDAT pomáhá zdokonalovat schopnosti agentů a dispečerů, snižuje náklady na jejich školení, a tím zefektivňuje provoz a zlepšuje služby.

 

Mezi naše zákazníky používající systém ReDAT se řadí významní mobilní operátoři, velké banky, složky integrovaného záchranného systému, firmy spravující železniční cesty, řízení letového provozu nebo úspěšná komerční kontaktní centra.