SGS CZECH REPUBLIC S.R.O

Adresa: K Hájům 1233, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Telefon: +420 234 708 111
E-Mail: pavel.pivonka@sgs.com
Web: www.sgsgroup.cz
Zaměstnanci: 156
Činnost: Posuzování shody, certifikace, inspekce, provádění auditů

POSUZOVÁNÍ

Posuzování kolejových vozidel a jejich částí dle TSI modulů uvedených v Rozhodnutí Komise 2010/713/EU.

 

Fáze návrhu

  • posouzení shody dokumentace s TSI L&P, PRM, SRT, NOI, WAG, CCS a relevantními normami

Fáze realizace a závěrečného zkoušení

  • posouzení shody dokumentace s TSI L&P, PRM, SRT, NOI, WAG, CCS a relevantními normami
  • vlastní inspekce na vozidle (inspekce v kolejišti, kontrola provedení dle výkresů, ověření dodržení platných norem vlastním měřením)

Fáze výroby

  • posouzení shody dokumentace s TSI L&P, PRM, SRT, NOI, WAG, CCS a relevantními normami

Posuzování kolejových vozidel a jejich částí z hlediska životního cyklu a nákladů

  • posouzení z hlediska provozní spolehlivosti, dostupnosti a udržovatelnosti

 

CERTIFIKACE

  • NoBo, DeBo, AsBo, IRIS, ISO

 

AUDITY

dodavatelské/zákaznické audity; certifikační/recertifikační a dozorové audity