STARMANS electronics, s.r.o.

Adresa: V zahradách 836/24, Praha 8 – Libeň, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 225 442 253, +420 225 442 231, +420 603 415 465
E-Mail: support@starmans.net, starmans@me.com
Web: www.starmans.net
Zaměstnanci: 58
Činnost: Výzkumná, vývojová a výrobní spol. od roku 1993

STARMANS electronics je strojírenská společnost, poskytující pokročilá řešení:

  • Systémy trakčních pohonů s využitím silicone carbid (SiC) technologie
  • Náhradní díly pro vozidla (železniční, tramvajová, …)
  • Zařízení pro nedestruktivní testování: přenosné ultrazvukové přístroje a průmyslové systémy pro testování (UZ, IR, magnetické částice aj. NDT metody). Využití pro dopravní prostředky a infrastrukturu, výrobu železa, ropný a těžební průmysl, letecký a dřevozpracující průmysl
  • Telemetrická zařízení (sběr dat, monitorování, predikce závad) v energetice (turbíny, plyn. stanice…)

 

STARMANS electronics je společnost s certifikací ISO a orientací na export, se sídlem v Praze a 2 výrobními závody. Oddělení výzkumu a vývoje řeší projekty s výzkumnými organizacemi, např. Akademií věd ČR, univerzitami a VŠ a vlastní vybavení pro nanotechnologie a mikroelektroniku.