VÚKV a.s.

Adresa: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
Telefon: +420 225 343 402
E-Mail: info@vukv.cz
Web: www.vukv.cz
Zaměstnanci: 71
Činnost: Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel

Společnost působí v oblasti vývoje a zkušebnictví kolejových vozidel, kontejnerů a komponentů dopravního strojírenství včetně poradenské i konzultační činnosti a posuzování.

V oblasti vývoje nabízíme komplexní řešení od úvodní studie přes projekt, konstrukci, zpracování dokumentace až po spolupráci při výrobě prototypu, schvalování a uvádění do provozu včetně výpočtů a simulací.

V oblasti aplikovaného výzkumu provádíme výzkum pevnosti, brzd, jízdních vlastností, zkušebních metod i zařízení a také aplikovaný výzkum podle potřeb zákazníků.

V oblasti zkušebnictví je VÚKV a.s. akreditována podle ČSN EN ISO 17025 (zkušební laboratoř č. 1085) a vybavena zařízením k provádění širokého spektra zkoušek vozidel, komponentů a kontejnerů ve shodě se směrnicemi TSI, evropskými normami a vyhláškami UIC.

K hlavním zákazníkům patří domácí i zahraniční výrobci kolejových vozidel a dopravní techniky, opravárenské závody, správci infrastruktury a provozovatelé.