VÚKV a.s.

Adresa: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
Telefon: +420 225 343 402
E-Mail: info@vukv.cz
Web: www.vukv.cz
Zaměstnanci: 72
Činnost: Výzkum, vývoj, zkušebnictví a poradenství v oboru kolejových vozidel

Výzkum, vývoj, zkušebnictví a konzultace v oblasti kolejových vozidel

VÚKV a.s. nabízí činnosti v oblasti vývoje a zkušebnictví kolejových vozidel, kontejnerů a komponentů z oblasti dopravního strojírenství včetně poradenství, konzultačních služeb a posuzování.

Aplikovaný výzkum

Společnost je výzkumnou organizací podle článku 2(83) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Nabízí aplikovaný výzkum v oblasti pevnosti, brzd, jízdních charakteristik, zkušebních metod a vybavení.

Vývoj vozidel

Komplexní řešení od úvodní studie přes projekt a jeho řízení, konstrukční práce a tvorba dokumentace, spolupráce při stavbě prototypu, schvalování a uvádění do provozu včetně výpočtů
a simulací.

Zkoušky

Zkušební laboratoř č. 1085 je akreditována podle ČSN EN ISO 17025 a vybavena zařízením k provádění široké palety zkoušek vozidel, jejich částí a kontejnerů podle Technický specifikací pro
interoperabilitu, evropských norem, vyhlášek UIC a zákaznických požadavků. Zkoušky se provádějí nejen v České republice a v Evropě, ale rovněž mimo Evropu.

Inspekční orgán

Inspekční orgán č. 4061 je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17020 a pracuje v oblasti inspekce bezpečnosti v subsystému Kolejová vozidla podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013.