PŘEHLED VYDANÝCH NOREM

Centrum technické normalizace Asociace podniků českého železničního průmyslu – CTN ACRI pravidelně vydávaná přehled o vývoji v oblasti železničních (drážních) norem, spadajících do kompetence centra. V přehledu je uveden stav v projednávaných i dokončených technických normách a informace o hlavních závěrech z jednání technických komisí CENELEC TC9X, IEC TC9, CEN TC256, ISO TC269 a také CEN/CENELEC JTC20 Systémy Hyperloop.

Jedná se o technické normy, které jsou v gesci CTN ACRI a do české soustavy technických norem jsou přebírány

 • z evropských normalizačních organizací
  • CEN/Technická komise 256 – Železniční (drážní) aplikace,
  • CENELEC/Technická komise 9X – Elektrická a elektronická zařízení pro železnice,
  • CEN/CENELEC JTC20 – Systémy Hyperloop
 • z mezinárodních normalizačních organizací
  • ISO/Technická komise 269 – Železniční (drážní) aplikace,
  • IEC/Technická komise 9 – Elektrická zařízení a systémy pro železnici.

Další, nepříliš početnou skupinou, jsou technické normy, které jsou řešeny pouze jako české národní normy. Jejich počet bude i nadále klesat úměrně k rozšiřujícímu se počtu norem pokrývajících danou oblast evropskými nebo mezinárodními technickými normami přejímanými do souboru ČSN.

Aktuální stav v české soustavě technických norem je k dispozici na internetových stránkách České agentury pro standardizaci (ČAS) na adrese: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx.

V dokumentech dále je předložen přehled o vývoji v oblasti železničních (drážních) norem spadajících do kompetence Centra technické normalizace Asociace podniků českého železničního průmyslu – CTN ACRI: