Kolejová vozidla

DPOV, A.S.

 • Modernizace motorových vozů řady 810
 • Modernizace osobních vozů Bmz235, 229
 • Redesign jednotek 680 Pendolino

SIEMENS MOBILITY, S.R.O.

 • Osobní železniční vozy pro České dráhy
 • Lokomotivy Vectron pro ČD Cargo
 • Dodávky v rámci komerčních projektů ETCS

ŠKODA TRANSPORTATION A.S.

 • 31 nízkopodlažních tramvají ForCity Classic pro Miskolc, Maďarsko
 • 60 tramvají ForCity Plus pro Bratislavu, Slovensko
 • 50 tramvají ForCity Smart pro Helsinky, Finsko
 • 8 souprav metra pro Petrohrad, Rusko
 • 30 nízkopodlažních trolejbusů pro Sofii, Bulharsko
 • 10 trolejbusů pro Prešov, Slovensko

Infrastruktura

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.

 • kolejnice 54 E2 v okolí města Lausanne u Ženevského jezera, Švýcarsko
 • kolejnice 54 E2 na vysokorychlostní trati u města Würzburg, Německo
 • kolejnice 60 E1 na II. železničním koridoru v okolí města Svitavy, Česká republika

Dodavatelé komponent

AMIT, SPOL. S.R.O.

 • Informační a místenkový systém cestujících – Pendolino – České dráhy, a.s.
 • WiFi systém – EMU Flirt 3 – LEO Express a.s.
 • Informační systém cestujících, Wifi systém, Multimedia systém, Audio Systém, TCN – CD50 – Siemens AG
 • WTB gateway – ethernet – B-160 – ŽOS Vrútky, A.S.
 • WiFi systém a informační systém cestujících – Bdmee – České dráhy, a.s.

BONATRANS GROUP A.S.

 • Vysokorychlostní vlaky: kola s tlumičem BONASILENCE®PR pro české Pendolino / Alstom
 • Lokomotivy: dvojkolí pro 109E3 (součást německých regionálních jednotek NIM Express) / Škoda Transportation
 • Tramvaje: dvojkolí pro ostravské tramvaje nOVA / Stadler
 • Metro: dvojkolí s tlumiči BONASILENCE®P pro vozy pražského metra M1 / Siemens
 • Nákladní doprava: dodávky dvojkolí pro více než 50 % nových vagonů v Evropě

BORCAD CZ S.R.O.

 • Sedadla v RegioPanterech pro Plzeňsko – Škoda Vagonka
 • Glacier Express, třída Excellence – Matterhorn Gotthard Bahn, Rhätische Bahn
 • Nizozemská dráha – Stadler
 • ÖBB – Siemens
 • Rocky Mountaineer – Stadler

DAKO-CZ, A.S.

 • foto 1: Brzdové komponenty na soupravy metra –  Kuala Lumpur, Siemens Mobility
 • foto 2: Brzdové systémy a komponenty na příměstské jednotky – FLIRT 3, Stadler Rail Gruppe
 • foto 3: Brzdové systémy a komponenty pro tramvaje – Moderus Gamma, Modertrans Poznań Sp. z o. o
 • foto 4: Brzdové systémy a komponenty pro lokomotivy – Lokomotiva ES 1000, Itálie, CZ LOKO
 • foto 5: Brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny

IGW

 • Převodovky v 17 šestičlánkových vlacích pro Afriku – Alstom

LAPP CZECH REPUBLIC S.R.O.

 • ČMŽO elektronika, s.r.o. (Leo Express)
 • HMH s.r.o. – MIREL STB
 • EVPÚ – hlavní impulzivní měřič
 • Matisa – pokládka a údržba svršku
 • Hyundai Rotem – korejské vlaky KTX

SKF CZ, A. S.

 

ŠKODA DIGITAL S.R.O.

 

MSV ELEKTRONIKA, S.R.O.

 • Řídící a diagnostický systém CRV_AVV pro EMU
 • LED návěstní a dálková světla pro kolejová vozidla 
 • Elektronické protismyky pro řízení brzd DAKO CZ 
 • Řízení WC a vodního hospodářství 
 • Rozváděče pro NIM Express

MSV METAL STUDÉNKA, A.S.

 • Nový nárazník

IBG ČESKO S.R.O.

 • 3D model uložiště

SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

AŽD PRAHA S.R.O.

 • foto 1: Rekonstrukce hlavního nádraží Beograd Centar – Srbské železnice 
 • foto 2: Modernizace zabezpečovacího zařízení ve stanici Podgorica – Černá hora
 • foto 3: Instalace zabezpečovacího zařízení na vysokorychlostní železniční trati v Ankaře depo
 • foto 4: Rekonstrukce žst. Bohumín – SŽDC
 • foto 5: Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n. – SŽDC

KONTRON TRANSPORTATION S.R.O.

 • Správa železnic, státní organizace: GSM-R – výstavba a uvedení do provozu, GSM-R Smart House
 • České dráhy, a.s.
 • ČD Cargo, a. s.
 • VIAMONT, a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.: dodávky  a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP
 • CZ LOKO a.s.

RETIA, A.S.

 • Vývoj a dodání aplikace Kontrolně Analytické Centrum. Záznam 5 000 multimediálních kanálů – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Záznam dispečerských center a call center – Dopravní podnik hl. m. Prahy
 • Záznam hlasové komunikace dispečerských telefonních přístrojů – Metro v Istanbulu, İstanbul Ulaşim A. Ş.
 • Záznam hlasové komunikace dispečerských telefonních přístrojů – J.P. ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH d. o. o. Ltd.
 • Záznam multimediálních kanálů – Řízení letového provozu České republiky, s. p.

STARMON S.R.O.

 • Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov
 • Elektronické stavědlo ESA11M, úsek 5.A, Dejvická-Motol, Metro Praha
 • Elektronický autoblok EABT-UA v úseku Kamjanica-Domaninci
 • Diagnostika jedoucích železničních vozidel na síti SŽDC
 • Řídící systém diagnostiky vozidel

VÝZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ ÚSTAVY A ZKUŠEBNY

AV R&D, S.R.O.

foto 1: Lokomotiva řady 753.6 – CZLOKO

 • Vývoj mechanické konstrukce kabiny, stanoviště, bočnic a střechy lokomotivy.
 • Návrh a integrace nového designu skříně a  kabiny vozidla. 

foto 2: Tramvaj FORCITY CLASSIC KONYA – ŠKODA TRANSPORTATION

 • Vývoj mechanické konstrukce pětičlánkové obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro trakční i alternativní bateriový pohon.
 • Vývoj mechanické konstrukce hrubé stavby skříně, vnitřního a vnějšího opláštění a vybavení vozidla.

foto 3: Defektoskopická jednotka nedestruktivních technologií – DJNDT – CZLOKO

 • Vývoj mechanické konstrukce skříně vozidla jednotky
 • Vývoj mechanické konstrukce vnitřního vybavení vozidla jednotky
 • Vývoj mechanické konstrukce integrace měřící technologie vozidla jednotky

foto 4: Trhací stroj – HONEYWELL

 • Vývoj speciálního zkušebního zařízení AV 015 a AV 030 pro zkoušky bezpečnostních prvků ve vertikálním a horizontálním směru.
 • Vývoj metodiky měření (senzoriky a zkušebního SW), mechanické a elektro konstrukce.
 • Kalibrace a certifikace zkušebního zařízení.
 • Dodávka a servis zkušebního zařízení

SGS CZECH REPUBLIC S.R.O

 

STARMANS ELECTRONICS, S.R.O.

 

SVÚM A.S.

 • Zkušební stroj pro termomechanické zkoušení kol a brzd zahájení provozu 10/2019
 • SVÚM a.s. provozuje Zkušební stroj ložisek náprav železničních vozů, v roce 2019-2020 společný výzkumný projekt s ZKL GROUP – zkouška výkonnosti nápravových ložisek

 

SVV PRAHA S.R.O.

foto 1: Vzdělávaní EWF – EAS

foto 2: DT zkoušky lepených spojů EN 1465

foto 3: Veletrh Innotrans 2016, 2018

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.

 • AŽD Praha s.r.o.- Hodnocení bezpečnosti RBC pro traťový systém ETCS v úseku Kolín –  Břeclav
 • OHL ŽS, a.s. – Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
 • ŽOS Vrútky – Osobný klimatizovaný vozeň 2. triedy typu VR-11-2005-Bm radu Bmpz

VÚKV A.S.

 • Stacionární zkoušky nové tramvaje pro kanadskou Ottawu – Bombardier Transportation
 • Jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express – Škoda Transportation
 • Měřicí dvojkolí s měřicím systémem VÚKV
 • Stacionární zkoušky vozů pařížského metra u zákazníka – RATP