Kolejová vozidla

CZ LOKO, a.s.

 • České dráhy, a.s.
 • ČD Cargo, a.s.
 • MERCITALIA Shunting & Terminal S.r.l.
 • DB Cargo Italia S.r.l.
 • Subterra a.s.

 

DPOV, a.s.

 •  

Siemens Mobility, s.r.o.

 • Osobní železniční vozy pro České dráhy
 • Dodávky v rámci komerčních projektů ETCS
 • Multisystémové lokomotivy Vectron pro ČD Cargo, Unipetrol Doprava, METRANS, Unicredit Leasing, EP Cargo, VUZ
 • Regionální jednotky Mireo – baterie/vodík

 

 

SKD TRADE, a.s.

 • Nový digitální regulátor DR20
 • Repase kol tramvají 15T pro DP Praha
 • Podvozek tramvaje RT8D5M

STRKAN s.r.o.

– Nůžkové montážní lávky s rozšiřitelnou pochozí šířkou pomocí výsuvných plošin pro
společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
– Patkové zvedáky o nosnosti 10 – 25 tun, uživatelé: Clura a.s., ŽSSK a.s., DPOV, a.s., 4Rail a.s.
a další
– Standy a lisy na stlačování, montáž a testování podvozků, uživatelé: Bammer trade a.s., 4Rail
a.s., ŠKODA PARS, a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
– Rotační polohovadla o nosnosti až 2,5 tun pro výrobu svařovaných dílů kolejových vozidel,
uživatelé: ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a další
– Výroba tramvajových podlahových roštů pro společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

www.skoda.cz/produkty-a-sluzby

Infrastruktura

DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.

 • První vysokorychlostní výhybka tvaru J60-1:33,5-8000/4000/14000-PHS pro rychlost
  do odbočného směru až 160 km/h instalovaná v České republice v dubnu 2020
  v železniční stanici Prosenice.
 • Komplikovaný dopravní uzel v centru města Basilej ve Švýcarsku – 15 výhybek a 12
  vzájemně propojených křižovatek.
 • Výhybka 49E1-1:7,5-190 na pevnou jízdní dráhu v objektu elektrárny Opatovice nad
  Labem, Česká republika.
 • Tramvajové výhybky pro projekt „De Entree“ – rekonstrukce nejvytíženějšího
  tramvajového uzlu v Amsterdamu před hlavním vlakovým nádražím – Nizozemí.

Skupina TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL

 • Kolejnice 54 E2 v okolí města Lausanne u Ženevského jezera, Švýcarsko
 • Kolejnice 54 E2 ve městě Svenborg, Dánsko
 • Kolejnice 60 E1 na II. železničním koridoru v okolí města Svitavy, Česká republika

Dodavatelé komponent

AMiT, spol. s r.o.

 • Informační a místenkový systém cestujících – Pendolino – České dráhy, a.s.
 • WiFi systém – EMU Flirt 3 – LEO Express a.s.
 • Informační systém cestujících, Wifi systém, Multimedia systém, Audio Systém, TCN – CD50 – Siemens AG
 • WTB gateway – ethernet – B-160 – ŽOS Vrútky, A.S.
 • WiFi systém a informační systém cestujících – Bdmee – České dráhy, a.s.

BONATRANS GROUP a.s.

 • Vysokorychlostní vlaky: kola s tlumičem BONASILENCE®PR pro české Pendolino / Alstom
 • EMU: dvojkolí pro jednotky RegioPanter / Škoda Transportation
 • Lokomotivy: kola a nápravy s povrchovou úpravou BONACOAT® pro lokomotivy EffiShunter / CZ LOKO
 • Tramvaje: indukčně kalené nápravy BONAXLE® pro tramvaje EVO 1, EVO 2, EVO 2 DRAK / TW Team
 • Metro: kola s tlumiči hluku BONASILENCE®P a s povrchovou úpravou BONACOAT® pro vozy pražského metra M1 / Siemens
 • Nákladní doprava: dodávky dvojkolí pro více než 50 % nových vagonů v Evropě

BORCAD cz a.s.

 • Rocky Mountaineer – Stadler
 • Glacier Express, třída Excellence – Matterhorn Gotthard Bahn a Rhätische Bahn
 • ÖBB – Siemens
 • České dráhy – Škoda, Siemens
 • Koleje Mazowieckie – Stadler

DAKO-CZ, a.s.

 • Brzdové komponenty DAKO na tramvajích 29T3, zákazník Škoda Group
 • Elektromechanický brzdový systém na tramvajích v Lotyšku, zákazník Pragoimex
 • Dodávka brzdových komponentů na 90 osobních vozů, zákazník Talgo
 • Dodávka brzdových komponentů na 303 osobních vozů, zákazník Siemens Mobility
 • Brzdové komponenty na 4-4vozových soupravách Flirt, zákazník: Stadler Polska

IBG Česko s.r.o.

 • 3D model uložiště

IG Watteeuw ČR s.r.o.

 • Převodovky v 17 šestičlánkových vlacích pro Afriku – Alstom

LAPP Czech Republic s.r.o.

 • Kabely LAPP součástí legendárního vlaku Slovenská strela – skupina ČMŽO
 • Kabelová konfekce LAPP propojuje vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 – společnost HMH, s.r.o.
 • Kabely LAPP součástí vlakového spoje LEO Express – společnost ČMŽO – elektronika s.r.o.
 • Kabel ÖLFLEX® TRAIN součástí multisystémového statického výkonového měniče – společnost EVPÚ a.s.
 • Kabely LAPP součástí strojů Matisa na pokládku kolejí – Matériel Industriel S.A.

 

MSV elektronika s.r.o.

 • Řídící a diagnostický systém CRV_AVV pro EMU
 • LED návěstní a dálková světla pro kolejová vozidla 
 • Elektronické protismyky pro řízení brzd DAKO CZ 
 • Řízení WC a vodního hospodářství 
 • Rozváděče pro NIM Express

MSV METAL STUDÉNKA, a.s.

 • Nové nárazník

Pars komponenty, s.r.o.

 • Automatické vstupní dveřní systémy s výsuvnými stupínky pro výrobce kolejových vozidel Stadler Polska, Flirt 3 EMU, DMU, KISS – projekty Koleje Mazowiecke v Polsku, Slovenske železnice ve Slovinsku.
 • Automatické vstupní dveřní systémy pro výrobce kolejových vozidel Pesa Bydgoszcz, projekt tramvají PESA 122N, MPK Lódz.
 • Boční výklopná, pevná a ohnutá okna pro výrobce kolejových vozidel Škodu Transportation, projekt Push-Pull pro Moravskoslezský kraj.
 • Rampy pro invalidy pro výrobce kolejových vozidel Škodu Transportation, projekty 14Ev, 15Ev.
 • Automatické vstupní dveřní systémy s výsuvnými stupínky pro výrobce kolejových vozidel Stadler Bussnang (Švýcarsko, projekty DMU FGZ a ARST.

Passengera s.r.o.

České Dráhy – WiFi, Infotainment a PIS na palubě různých vozů včetně centrálního
managementu
Rijádské metro – WiFi, CMS a centrální nástroje správy digitálních služeb
KiWiRail – WiFi, Infotainment, PIS a mobilní aplikace pro sdělování informací o
strase a přístupu k Internetu
Glacier Express – WiFI, Infotainment, PIS pro poskytování informací o trase,
turistický obsah a přístup k internetu
DTUP – Infotainment a reklamní systém na obrazovky v metru

SKF CZ, a.s.

Sourcing Point Technology s.r.o.

Knorr Bremse / IFE Doors
České Dráhy a.s.
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Škoda Group a.s.
TATRA TRUCKS a.s.

ŠKODA DIGITAL s.r.o.

 • ŠKODA Transportation a.s.
 • Stadler s.r.o.
 • PKP Cargo S.A.
 • PESA S.A.
 • ŽOS Vrútky a.s.

FERRIVIA con s.r.o.

 • Zajištění vzniku centrálního interního dodavatele IS a ICT služeb SŽT (správy železničních informačních technologií)
 • Projektové řízení dodávky speciálních drážních vozidel: EM 100, MVŽSv2, MD2-1
 • Návrh integrace mobilní jednotky ETCS – 750.7
 • Řízení systému kvality při zástavbě ETCS – MVTV
 • Koncepce postupu Správy železnic při instalaci FVE

Sdělovací a zabezpečovací technika

AŽD PRAHA s.r.o.

 • Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem(mimo) – Čelákovice
 • Rekonstrukce žst. Řetenice
 • Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou
 • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou
 • ETCS Praha Uhříněves – Votice

ČD Telematika a.s.

 • Vybavení vozidel ČDC ř. 163 palubní částí ETCS, schválení S-ON a obdržení typového povolení ERA v prosinci 2022. Aktuálně je dokončen prototyp i všech 12 sériových vozidel. V této chvíli mohou jezdit tyto lokomotivy pod ETCS v České republice a na Slovensku
 • Vybavení vozidel ČDC řady 363 palubním dílem ETCS, schválení S-ON a schválení typu ERA v prosinci 2022. V současné době je dokončen prototyp a všechna vozidla řady 64. V současné době mohou tyto lokomotivy jezdit pod ETCS v České republice a na Slovensku
 • Vybavení vozidel ČD ř. 362 palubní částí ETCS, schválení S-ON a obdržení typového povolení ERA v prosinci 2022. Aktuálně je vybaveno celkem 103 vozidel ve třech typových
  řadách a všechna jsou schválena pro provoz v režimu S-ON
 • ČD-T je prvním systémovým integrátorem ve střední Evropě, který dostal typové povolení na retrofitingová vozidla

 

Kontron Transportation s.r.o.

 • Správa železnic, státní organizace:
  • GSM-R – výstavba a uvedení do provozu
  • GSM-R Smart House
 • České dráhy, a.s.
 • ČD Cargo, a. s.
 • Českomoravská železniční opravna s.r.o.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.: dodávky a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP
 • CZ LOKO a.s.

RETIA, a.s.

 • Dodávka Kontrolně analytického centra (KAC) pro Správu železnic
 • Záznam dispečerské komunikace v dubajském metru
 • Záznam dispečerské komunikace na dopravním podniku Praha
 • Realizace záznamu drážní komunikace ve Španělsku (ADIF)
 • Záznam dispečerské komunikace na Řízení letového provozu ČR

 

STARMON s.r.o.

 • K-2002 – žst. Pardubice, provizorní zab. zař.
 • Přejezdy SIRIUS Třebovice v Č.-M. Třebová
 • HAVIS Kolín – Česká Třebová
 • HAVIS Praha-Kolovraty – Č. Budějovice
 • SIRIUS Humpolec – Havlíčkův Brod

TTC Controls s.r.o.

 • Informační systém vozidel Českých drah
 • Elektroměry pro Správu železnic
 • Nadřazené řízení metro Chengdu

T – CZ, a.s.

 • Škoda Transportation – 43 ks VS67
 • Arriva Vlaky – 44 ks VS67
 • CZ LOKO – 50 ks VS67

Výzkumné a projektové ústavy a zkušebny

AV R&D, s.r.o.

 • Tramvaje – Konstrukční a vývojové služby, technické výpočty, zkoušky a měření
 • Lokomotivy – Design, Konstrukční a vývojové služby, technické výpočty, zkoušky a měření
 • Aplikace mobilního a stacionárního ETCS – Konstrukční a vývojové služby, technické výpočty, zkoušky a měření
 • Speciální vozidla – Konstrukční a vývojové služby, technické výpočty
 • Interiér vozidel – Design, Konstrukční a vývojové služby

 

STARMANS electronics, s.r.o.

 • Pohony elektrické: CZ LOKO (s SiC čipy), Cegelec
 • NDT linky: BONATRANS, AIRBUS, BOEING
 • NDT přístroje: SŽDC, ČD, SNCF (Francie), …
 • Náhradní díly pro dopravní prostředky: DPP, DPMB
 • Telemetrie: VČE (Innogy), JE Temelí

SVÚM a.s.

 • Zkušební stroj pro termomechanické
 • Zkoušení kol a brzd zahájení provozu
 • SVÚM a.s. provozuje Zkušební stroj ložisek
 • Náprav železničních vozů, v roce 2023 úspěšně finalizován společný výzkumný
  projekt s ZKL GROUP- zkouška výkonnosti nápravových ložisek

 

SVV Praha, s.r.o.

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • IFE-CR, a.s.  
 • ALSTOM Czech Republic a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • Tatravagónka a.s.

 

VÚKV a.s.

 • Výzkum a vývoj mechanické části železničních vozidel
 • Stacionární zkoušky bezpečnosti proti vykolejení a náklonu jednotky TGV Avelia Horizon v zkušební hale VÚKV a.s. v Cerhenicích
 • Zkoušky jízdních vlastností elektrické lokomotivy TOSHIBA na Taiwanu
 • Stacionární zkoušky bezpečnosti proti vykolejení a náklonu jednotky STADLER Flirt na vodíkový pohon v Pueblu v USA
 • Výzkum a vývoj mechanické části tramvají

 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

 • Statické a únavové zkoušky rámů podvozků železničních vozidel
 • Vibrační zkoušky komponent kolejových vozidel
 • Vibrační zkoušky pantografů