Kolejová vozidla

DPOV, A.S.

 • Modernizace motorových vozů řady 810
 • Modernizace osobních vozů Bmz235, 229
 • Redesign jednotek 680 Pendolino

SIEMENS MOBILITY, S.R.O.

 • Osobní železniční vozy pro České dráhy
 • Dodávky v rámci komerčních projektů ETCS
 • Multisystémové lokomotivy Vectron pro ČD Cargo, Unipetrol Doprava, METRANS, Unicredit Leasing, EP Cargo, VUZ

SKD TRADE, A.S.

 • Modernizace 72 tramvají RT8D5M dopravního podniku města Manila
 • Revize, opravy a zkoušení 96 převodovek Pendolino pro České dráhy
 • Kontinuální modernizace trakčních motorů pro české a slovenské železnice

ŠKODA TRANSPORTATION A.S.

 • 31 nízkopodlažních tramvají ForCity Classic pro Miskolc, Maďarsko
 • 60 tramvají ForCity Plus pro Bratislavu, Slovensko
 • 50 tramvají ForCity Smart pro Helsinky, Finsko
 • 8 souprav metra pro Petrohrad, Rusko
 • 30 nízkopodlažních trolejbusů pro Sofii, Bulharsko
 • 10 trolejbusů pro Prešov, Slovensko

Infrastruktura

MORAVIA STEEL, A.S.

 • Kolejnice 54 E2 v okolí města Lausanne u Ženevského jezera, Švýcarsko
 • Kolejnice 54 E2 ve městě Svenborg, Dánsko
 • Kolejnice 60 E1 na II. železničním koridoru v okolí města Svitavy, Česká republika

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A. S.

 • Kolejnice 54 E2 v okolí města Lausanne u Ženevského jezera, Švýcarsko
 • Kolejnice 54 E2 na vysokorychlostní trati u města Würzburg, Německo
 • Kolejnice 60 E1 na II. železničním koridoru v okolí města Svitavy, Česká republika

Dodavatelé komponent

AMIT, SPOL. S R.O.

 • Informační a místenkový systém cestujících – Pendolino – České dráhy, a.s.
 • WiFi systém – EMU Flirt 3 – LEO Express a.s.
 • Informační systém cestujících, Wifi systém, Multimedia systém, Audio Systém, TCN – CD50 – Siemens AG
 • WTB gateway – ethernet – B-160 – ŽOS Vrútky, A.S.
 • WiFi systém a informační systém cestujících – Bdmee – České dráhy, a.s.

BONATRANS GROUP A.S.

 • Vysokorychlostní vlaky: kola s tlumičem BONASILENCE®PR pro české Pendolino / Alstom
 • Lokomotivy: dvojkolí pro 109E3 (součást německých regionálních jednotek NIM Express) / Škoda Transportation
 • Tramvaje: dvojkolí pro ostravské tramvaje nOVA / Stadler
 • Metro: dvojkolí s tlumiči BONASILENCE®P pro vozy pražského metra M1 / Siemens
 • Nákladní doprava: dodávky dvojkolí pro více než 50 % nových vagonů v Evropě

BORCAD CZ S.R.O.

 • Sedadla v RegioPanterech pro Plzeňsko – Škoda Vagonka
 • Glacier Express, třída Excellence – Matterhorn Gotthard Bahn, Rhätische Bahn
 • Nizozemská dráha – Stadler
 • ÖBB – Siemens
 • Rocky Mountaineer – Stadler

DAKO-CZ, A.S.

 • Brzdové systémy a komponenty na 90 osobních vozů do Egypta, dodávka pro společnost TALGO, realizace 2020-2022 a brzdové systémy na 163 osobních vozů ÖBB, dodávka pro společnost Siemens Mobility, realizace 2020-2023
 • Brzdové systémy a komponenty pro příměstské jednotky Stadler, soupravy pro slovinskou flotilu KISS, FLIRT (DMU + EMU)
 • Brzdové komponenty 13 souprav metra Norimberk, realizace 2020-2021 a 48 souprav metra Mnichov, realizace 2018-2023
 • Brzdové systémy a komponenty pro tramvaje – dodávka 260 ks kotoučových elektromagnetických brzd M1 pro modernizaci 65 tramvají T3 pro DP Praha, realizace: 2021-2027
 • Brzdové systémy a komponenty pro nákladní vozy – dodávka 300 ks kompletních brzdových sad pro Ferrovial, modernizace nákladních vozů vlastněných SNTF, realizace 2021

IBG ČESKO S.R.O.

 • 3D model uložiště

IG WATTEEUW ČR S.R.O.

 • Převodovky v 17 šestičlánkových vlacích pro Afriku – Alstom

LAPP CZECH REPUBLIC S.R.O.

 • Kabely LAPP součástí legendárního vlaku Slovenská strela – skupina ČMŽO
 • Kabelová konfekce LAPP propojuje vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 – společnost HMH, s.r.o.
 • Kabely LAPP součástí vlakového spoje LEO Express – společnost ČMŽO – elektronika s.r.o.
 • Kabel ÖLFLEX® TRAIN součástí multisystémového statického výkonového měniče – společnost EVPÚ a.s.
 • Kabely LAPP součástí strojů Matisa na pokládku kolejí – Matériel Industriel S.A.

MSV ELEKTRONIKA S.R.O.

 • Řídící a diagnostický systém CRV_AVV pro EMU
 • LED návěstní a dálková světla pro kolejová vozidla 
 • Elektronické protismyky pro řízení brzd DAKO CZ 
 • Řízení WC a vodního hospodářství 
 • Rozváděče pro NIM Express

MSV METAL STUDÉNKA, A.S.

 • Nový nárazník

PARS KOMPONENTY, S.R.O.

 • Automatické vstupní dveřní systémy s výsuvnými stupínky pro výrobce kolejových vozidel Stadler Polska, Flirt 3 EMU, DMU, KISS – projekty Koleje Mazowiecke v Polsku, Slovenske železnice ve Slovinsku.
 • Automatické vstupní dveřní systémy pro výrobce kolejových vozidel Pesa Bydgoszcz, projekt tramvají PESA 122N, MPK Lódz.
 • Boční výklopná, pevná a ohnutá okna pro výrobce kolejových vozidel Škodu Transportation, projekt Push-Pull pro Moravskoslezský kraj.
 • Rampy pro invalidy pro výrobce kolejových vozidel Škodu Transportation, projekty 14Ev, 15Ev.
 • Automatické vstupní dveřní systémy s výsuvnými stupínky pro výrobce kolejových vozidel Stadler Bussnang (Švýcarsko, projekty DMU FGZ a ARST.

SKF CZ, A.S.

Sdělovací a zabezpečovací technika

AŽD PRAHA S.R.O.

 • Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
 • Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.
 • Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati
 • Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
 • Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice

ČD – TELEMATIKA A.S.

 • Prototypové vybavení vozidla ČDC ř. 163 palubní částí ETCS (aktuálně dokončena zástavba, schválení S-ON probíhá – plánováno na konec roku 2021), následně bude vybaveno celkem 30 sériových vozidel
 • Prototypové vybavení vozidla ČDC ř. 363 palubní částí ETCS (aktuálně dokončena zástavba, schválení S-ON plánováno na konec roku 2021), následně bude vybaveno celkem 46 sériových vozidel
 • Prototypové vybavení vozidla ČD č. 362 palubní částí ETCS (aktuálně dokončena zástavba, schválení S-ON plánováno na konec roku 2021), následně bude v rámci zakázky vybaveno celkem 102 vozidel ve třech typových řadách

KONTRON TRANSPORTATION S.R.O.

 • Správa železnic, státní organizace:
  • GSM-R – výstavba a uvedení do provozu
  • GSM-R Smart House
 • České dráhy, a.s.
 • ČD Cargo, a. s.
 • VIAMONT, a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.: dodávky a instalace vozidlových radiostanic a modulů STOP

RETIA, A.S.

 • Vývoj a dodání aplikace Kontrolně Analytické Centrum. Správa železnic, státní organizace
 • Záznam dispečerských center a call center – Dopravní podnik hl. m. Prahy
 • Záznam hlasové komunikace dispečerských telefonních přístrojů – Metro v Istanbulu, İstanbul Ulaşim Ş.
 • Záznam hlasové komunikace dispečerských telefonních přístrojů – J.P. ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH d. o. o. Ltd.
 • Záznam multimediálních kanálů – Řízení letového provozu České republiky, s. p.

STARMON S.R.O.

 • Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov
 • Elektronické stavědlo ESA11M, úsek 5.A, Dejvická-Motol, Metro Praha
 • Elektronický autoblok EABT-UA v úseku Kamjanica-Domaninci
 • Diagnostika jedoucích železničních vozidel na síti SŽDC
 • Řídící systém diagnostiky vozidel

T – CZ, A.S.

 • Škoda Transportation – 43 ks VS67
 • Arriva Vlaky – 44 ks VS67
 • CZ LOKO – 50 ks VS67

Výzkumné a projektové ústavy a zkušebny

AV R&D, S.R.O.

 • Lokomotiva řady 753.6 – CZLOKO
  • Vývoj mechanické konstrukce kabiny, stanoviště, bočnic a střechy lokomotivy
  • Návrh a integrace nového designu skříně a  kabiny vozidla
 • Tramvaj FORCITY CLASSIC KONYA – ŠKODA TRANSPORTATION
  • Vývoj mechanické konstrukce pětičlánkové obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro trakční i alternativní bateriový pohon
  • Vývoj mechanické konstrukce hrubé stavby skříně, vnitřního a vnějšího opláštění a vybavení vozidla
 • Defektoskopická jednotka nedestruktivních technologií – DJNDT – CZLOKO
  • Vývoj mechanické konstrukce skříně vozidla jednotky
  • Vývoj mechanické konstrukce vnitřního vybavení vozidla jednotky
  • Vývoj mechanické konstrukce integrace měřící technologie vozidla jednotky
 • Trhací stroj – HONEYWELL
  • Vývoj speciálního zkušebního zařízení AV 015 a AV 030 pro zkoušky bezpečnostních prvků ve vertikálním a horizontálním směru
  • Vývoj metodiky měření (senzoriky a zkušebního SW), mechanické a elektro konstrukce
  • Kalibrace a certifikace zkušebního zařízení
  • Dodávka a servis zkušebního zařízení

 

STARMANS ELECTRONICS, S.R.O.

 • Pohony elektrické: CZ LOKO (s SiC čipy), Cegelec
 • NDT linky: BONATRANS, AIRBUS, BOEING
 • NDT přístroje: SŽDC, ČD, SNCF (Francie), …
 • Náhradní díly pro dopravní prostředky: DPP, DPMB
 • Telemetrie: VČE (Innogy), JE Temelí

SVÚM A.S.

 • Zkušební stroj pro termomechanické zkoušení kol a brzd zahájení provozu 10/2019
 • SVÚM a.s. provozuje Zkušební stroj ložisek náprav železničních vozů, v roce 2019-2020 společný výzkumný projekt s ZKL GROUP – zkouška výkonnosti nápravových ložisek

 

SVV PRAHA, S.R.O.

 • Prostory vzdělávání personálu lepení
 • Příprava zkušebních vzorků lepení
 • Aktivity na veletrhu Innotrans 2016, 2018
 • Seminář zaměřený na lepení skel
 • Destruktivní zkoušky – příklad / laboratorní služby

 

VÚKV A.S.

 • Jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express – Škoda Transportation
 • Stacionární zkoušky nové tramvaje pro kanadskou Ottawu – Bombardier Transportation
 • Stacionární zkoušky tramvaje pro Tampere u zákazníka
 • Měřicí dvojkolí s měřicím systémem VÚKV

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.

 • Škoda Transportation – homologační zkoušky el. jednotky ZSSK 14Ev
 • Stadler AG – zkoušky el. jednotky Norske Tog
 • Siemens Mobility – zkoušky os. vozů řady Ampz, Bmpz, Bdmpz a Bbmpz
 • SUBTERRA a.s. – modernizace a elektrifikace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice
 • ŽOS Vrútky a.s. – dvojdílná dieselmotorová jednotka řádu 861.1, typ VR-38-2017-DMJ

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ S.R.O.

 • Statické a únavové zkoušky rámů podvozků železničních vozidel
 • Vibrační zkoušky komponent kolejových vozidel
 • Vibrační zkoušky pantografů