PROFIL

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu.

ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 22 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 130 miliard Kč z toho export více než 50 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

Sídlo:
Pobřežní 224/20
186 00 Praha 8

ČLENSTVÍ

Členy ACRI jsou společnosti, působící v oborech:

 • vývoj, konstrukce, výroba a opravárenství kolejových vozidel,
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury,
 • vývoj, projektování, výroba, montáž, rekonstrukce a servis zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v železniční dopravě,
 • železniční komponenty, materiály a služby,
 • výzkumné ústavy a zkušebny,
 • služby.

Vstup a členství v ACRI schvaluje v souladu se stanovami předsednictvo a valná hromada. Členské příspěvky jsou odvozeny od ročního obratu příslušné společnosti.

Výhody členství v ACRI

 • Podpora zájmů železničního průmyslu v ČR.
 • Podpora zájmů českého železničního průmyslu v EU prostřednictvím UNIFE.
 • Struktura pro dialog mezi železničními výrobci napříč spektrem.
 • Přímý kontakt a dialog s národními vrcholovými institucemi a jejich představiteli.
 • Informace a služby v rámci Centra technické normalizace ACRI.

V případě vašeho zájmu o členství v ACRI, nás prosím kontaktujte.

PRODUKTY A SLUŽBY

 • Organizace konferencí a pracovních skupin členů za účelem výměny zkušeností.
 • Studie, analýzy a posudky ke konkrétním tématům a účelům.
 • Distribuce informačních a pracovních materiálů ACRI a odborných stanovisek UNIFE.
 • Neomezený přístup k produktům a službám ACRI.
 • Distribuce nových směrnic a nařízení EU včetně návrhů změn.

Poradenství ve vztahu :

 • k železničnímu průmyslovému odvětví,
 • ke směrnicím EC a evropským normám.

PRACOVNÍ KOMISE

 1. Komise pro PR, vzdělávání a informovanost
  Ing. Marie Vopálenská
 2. Komise pro interoperabilitu a standardizaci
  Martin Volf
 3. Komise pro implementaci ETCS a bezpečnost na železnici
  Ing. Marie Vopálenská

Členem pracovní komise se může stát kterákoliv členská firma formou pověřeného zástupce. 

PŘEDSEDNICTVO ACRI

Předsednictvo bylo zvoleno na zasedání 39. Valné hromady ACRI 15.4.2024 s tříletým mandátem (2024-2027), ve složení:

  • předseda: Tomáš Ignačák
  • místopředsedové: Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský, Jakub Weimann
  • členové: Tomáš Boruta, Štefan Mestický, Roman Kubiczek, Jaromír Šilhánek