Ferrivia con s.r.o.

Adresa: Valečovská 837/1, 190 00, Praha 9 – Prosek
Telefon: +420 724 981 990
E-Mail: info@ferrivia.cz
Web: www.ferrivia.cz
Zaměstnanci: 14
Činnost: Integrace ETCS, Projektové řízení, Energetika, Drážní vzdělávání, Elektromechanická projekce.

Ferrivia con s.r.o. je konzultačně poradenská společnost, která se věnuje problematice v oblasti železničního, telekomunikačního a energetického průmyslu. Naší hlavní přidanou hodnotou je dokonalá znalost železničního prostředí a ochota umazat si ruce od šmíru.

ETCS: Díky bohatým zkušenostem s integrací pro různé řady kolejových vozidel, je náš expertní tým připraven pohotově reagovat na komplexní zadání v této oblasti. Na základě spolupráce s evropskými výrobci těchto systémů, jsme získali kompetenční přesah mezi  jednotlivými technologiemi, tudíž Vám budeme rádi partnerem v celém rozsahu této problematiky. V loňském roce jsme úspěšně  úspěšně dokončili zástavbu prototypu mobilní části ETCS na lokomotivy řady 750.7 a jednotky typu 841.

Projektový management: Realizujeme a řídíme komplexní projekty ve sféře drážního oboru, a to zejména technologické projekty pro naše odvětví a dopravní podniky. V projektovém řízení přidáváme i kompetenci řešení problematiky BOZP a PO.

Optimalizace energetického mixu: Řešíme problematiku v oblasti energetiky, a to zejména tvorbu agregačních bloků pro naše zákazníky. V rámci těchto aktivit následně aplikujeme služby výkonové rovnováhy, koncepční řešení realizace FVE a řešení problematiky velkokapacitní akumulace elektrické energie.

Drážní vzdělávání: V této oblasti nabízíme obecná, ale hlavně odborná školení, upravená na míru problematice daného projektu a specializaci zákazníka. Vynikáme v úspěšnosti vydaných certifikátů odborných zkoušek našim klientům, na základě jejich přípravy ke zkouškám.