SKD TRADE, A.S.

Adresa: Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 226 777-779
E-Mail: skd@skd.cz
Web: www.skd.cz
Zaměstnanci: 128
Činnost: Výroba náhradních dílů pro tramvaje a lokomotivy

SKD TRADE, a.s. se orientuje na komponenty kolejových vozidel, je autorizovaným výrobcem a dodavatelem originálních náhradních dílů vozidel ČKD.

Produkce společnosti je zaměřena na výrobu, opravy a modernizace dílů pro tramvaje (mechanické díly, elektronika, asynchronní trakční motory) a dieselektrické lokomotivy (elektromechanické díly, elektronika, trakční motory, trakční alternátory, stejnosměrné generátory, pomocné točivé stroje). V rámci segmentu činnosti projektů a realizace speciálních kolejových vozidel společnost disponuje útvarem technického rozvoje a speciálních projektů, které se touto problematikou zabývají

SKD TRADE, a.s. má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2008. Má vlastní certifikát dodavatele ČD, certifikát výrobce a dodavatele vydaný Státním drážním úřadem Slovenské republiky. SKD je členem Hospodářské komory hl. m. Prahy a  sdružení ACRI.