SKD TRADE, a.s.

Adresa: Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 226 225 777; +420 226 225 779
E-Mail: skd@skd.cz
Web: www.skd.cz
Zaměstnanci: 83
Činnost: Výroba náhradních dílů pro tramvaje a lokomotivy

SKD TRADE, a.s. se orientuje na komponenty kolejových vozidel a je autorizovaným výrobcem a dodavatelem originálních náhradních dílů vozidel ČKD.

Činnost společnosti je zaměřena na výrobu, opravy a modernizace dílů pro tramvaje (mechanické díly, elektronika, asynchronní trakční motory atd.) a dieselelektrické lokomotivy (elektromechanické díly, elektronika, trakční motory, trakční alternátory, stejnosměrné generátory, pomocné točivé stroje atd.). V rámci realizace zvláštních projektů a speciálních kolejových vozidel společnost disponuje útvarem technického rozvoje, který se touto problematikou zabývá.

SKD TRADE, a.s. má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2008. Má vlastní certifikát dodavatele ČD a certifikát výrobce a dodavatele vydaný Státním drážním úřadem Slovenské republiky. SKD TRADE, a.s. je též členem Hospodářské komory hl. m. Prahy a sdružení ACRI.