ACRI akademie – Referenční dokument

Dne 24.2.2015 proběhla na půdě ÚNMZ ve spolupráci s Drážním úřadem a Ministerstvem dopravy ACRI akademie pod názvem „Referenční dokumet podle směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Úvodního slova se ujal Jiří Kratochvíl, ředitel technické normalizace ÚNMZ, který přivítal téměř 20 účastníků. Následně Danuše Marusičová seznámila přítomné s Referenčním dokumentem v legislative EU a…