Na veletrhu TRAKO v Gdaňsku bude mít český železniční průmysl silné zastoupení

Mezinárodní železniční veletrh TRAKO se uskuteční ve dnech od 19. do 22. září 2023 na AMBEREXPO v Gdaňsku. TRAKO je největším a nejprestižnějším setkáním odvětví železniční dopravy v Polsku a druhým největším v Evropě. Poskytuje také vynikající příležitost k výměně zkušeností a setkání v rámci oboru. Očekává se, že jubilejního 15. ročníku veletrhu se zúčastní…

VRTky a český železniční průmysl: Vize do budoucnosti a nové perspektivy

V České republice je tuto chvíli v přípravě 700 kilometrů vysokorychlostních železničních tratí, tak zvaných VRT, které by měly být v provozu do roku 2050. Odhadovaná částka na přípravu a vybudování je asi 800 miliard korun. Je to velká příležitost pro firmy českého železničního průmyslu. Český železniční průmysl a jeho více než 20 000 zaměstnanců jsou připraveni zapojit…

Veřejné zakázky v EU jsou ohroženy nerovnými podmínkami

Veřejné zakázky představují významný podíl hospodářství Evropské Unie (EU), kdy tvoří přibližně 20 % HDP EU. Proto se také považují za klíčový prvek pro podporu evropského hospodářství a zároveň posilují strategické cíle (např. technologické inovace, digitalizace, jakož i sociální, ekologické a etické cíle). Nicméně řada zakázek se zaměřuje primárně na cenu, což není ideální situace.…

Železniční průmysl čelí dle OECD nerovným podmínkám

Už od roku 1830, kdy začal jezdit první parní vlak mezi Liverpoolem a Manchesterem, je železnice důležitým hráčem na poli industrializace, růstu a ekonomické integrity. To nejenom co se týká rychlejší přepravy osob a zboží na dlouhé vzdálenosti, ale také u samotného železničního průmyslu. Jinak tomu není ani v Česku, kde železniční průmysl tvoří přibližně 1,5…

Český železniční průmysl zažil rekordní rok a navýšil export na 60 miliard Kč

Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) zveřejnila výsledky odvětví za rok 2022. Obrat přesáhl úroveň 121 miliard Kč a export byl více než 60 miliard Kč. Celkově podniky rostly o více než 20 %. Jedním z aspektů tohoto růstu je zvýšená poptávka po udržitelné dopravě v rámci politiky snižování dopadů na životní prostředí. V železničním průmyslu jsou výrazně vidět…

Český železniční průmysl na veletrhu v Turecku

Alternativní trhy v kontextu ruské agrese proti Ukrajině – západní Balkán a Turecko V Istanbulu se uskutečnil již 10. ročník veletrhu železničního průmyslu EURASIA RAIL. Zastoupení českých firem bylo organizováno v rámci oficiální účasti v gesci Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI). V rámci společné expozice se představilo 12 český společností. Velká část z vystavujících…

Valné shromáždění UNIFE

V Madridu se sešlo 32. valné shromáždění UNIFE, aby projednalo budoucnost odvětví železničního zásobování v době, kdy Evropa stále více potřebuje výhody, které tento jedinečný druh dopravy poskytuje komunitám v celé EU i na celém světě. Jako nejbezpečnější a nejudržitelnější forma hromadné dopravy je železnice jasnou volbou pro tvůrce politik, kteří chtějí formulovat odpovědi na…

Kolokvium o budoucnosti železničního průmyslu

Železniční průmysl v posledních letech čelí velkým výzvám. Pandemie covid-19 zasáhla výrobce celý výrobní i dodavatelský řetězec, následně další úder zasadila válka na Ukrajině a také raketový nárůst cen energií. Jaká bude budoucnost oboru? Kam směřují výrobci a jak se změnily dodavatelské řetězce? Jaké jsou aktuální trendy a kam se průmysl i železnice posune za…

Železniční průmysl má připravena řešení pro úsporu fosilních paliv

Aktuálním tématem dnešní doby je snižování spotřeby energie a zejména úspora fosilních paliv. To se výrazně týká i dopravy, neboť 93 % spotřeby energie pro dopravu v ČR činí importovaná fosilní paliva. Vozidla na alternativní pohon se postupně objevují v provozu, brzy vyjedou i na české koleje. „Velkou předností kolejové dopravy je, že má v osobní…

Český železniční průmysl expanduje do zahraničí

Železnice má v Česku již téměř dvousetletou historii a samotný český železniční průmysl se rozrostl i výrazně za hranice naší země. Členové Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI) působí aktuálně ve více než 20 zemích. Firmy tímto způsobem posilují své exportní zájmy. Již nyní má export 60% podíl na celkové produkci. Právě díky zahraničním zastoupení jsou firmy…