ACRI Akademie pokračuje – Vývoj v technické normalizaci

ACRI ve spolupráci s ÚNMZ uspořádala seminář s názvem „Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě“. Jedná se o tradiční seminář, který ACRI pořádá každoročně. Příspěvek za Ministerstvo dopravy a SŽDC přednesl Radek Čech, který informoval o novinkách z RISC a připravované legislativě týkající se železniční interoperability. Danuše Marusičová přiblížila základní vztahy mezi EU legislativou…