Připravuje se rekonstrukce koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Chocní

Nová trať z Ústí nad Orlicí do Chocně bude procházet třemi tunely. Vyplývá to z prezentace Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro zástupce veřejné správy a samosprávy. V roce 2013 byla zpracována studie proveditelnosti, po vyhodnocení čtyř variant technického řešení byla pro další pokračování přípravy zvolena varianta s pracovním názvem Střed 2. Její trasa více…