Společnost AV R&D představuje nové logo

Nedávno jsme Vás informovali o vzniku nové společnosti AV R&D s.r.o., která vznikla převodem souboru činností v oblasti vývojových a konstrukčních služeb (R&D) ze společnosti AV ENGINEERING, a.s. Společně se změnou organizační přišla také změna grafická. Od ledna tohoto roku užíváme nové logo společnosti, které nás bude provázet nejen v obchodní sféře, ale i na marketingových…

Společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. má nové oddělení poprodejních služeb

Koupit kvalitní produkt je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalitní a kvalifikovaný servis po dobu životnosti jednotlivých produktů“ – to platí zejména pro produkty, jejichž životnost je standardně patnáct až třicet let a v mnoha případech i podstatně déle. Proto se společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. rozhodla nastavit novou strategii obslužnosti zákazníků. Koupit kvalitní…

AŽD Praha se podílí na přípravě modernizace hlavní železniční tratě v Albánii

Společnost AŽD Praha připravila během roku 2016 studii proveditelnosti modernizace hlavní albánské železniční tratě z přístavního města Drač na sever k hranicím s Černou Horou do stanice Hani Hotit. Podle dohody uzavřené s albánským Ministerstvem dopravy v roce 2015 bylo účelem studie analyzovat současný stav tratě, železničních stanic a používaných zabezpečovacích zařízení a navrhnout potřebné…