RAMS a LCC – zkratky, se kterými se budeme setkávat čím dál častěji

RAMS v železničním sektoru byl název semináře, který se uskutečnil 23. května v budově Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v Praze na Těšnově.  V rámci ACRI akademie ho pořádala asociace ve spolupráci s ÚNMZ. Co vlastně zkratky v titulku znamenají? RAMS je zkratkou z anglického názvu normy „Reliability, Availability, Maintainability and…