Nová pravidla zjednoduší a zrychlí vracení jízdenek u ČD

Od pátku 15. září platí nové Smluvní přepravní podmínky Českých drah, které zjednoduší a zpřehlední pravidla při uplatnění práva z přepravní smlouvy. Se změnami ve vracení vnitrostátních jízdenek se cestující setkají jak v případě jízdenek z e-shopu, tak u dokladů zakoupených u pokladní přepážky. Pro cestující je podstatné, že ve většině případů zcela odpadne storno…

Remotorizace MVTV po deseti letech zpět v Pars

Remotorizace prvního MVTV pro Oblastní ředitelství SŽDC Olomouc proběhla v Pars v průběhu března – května. Poslední taková rozsáhlá oprava montážního vozu trakčního vedení byla ve firmě provedena před deseti lety, tenkrát pro SDC Jihlava. Zakázku na hlavní opravu s dílčí modernizací jednoho kusu montážního vozidla traťového vedení získal Pars na počátku roku. Obstál tak v nelehké konkurenci firem,…

Měření jízdních vlastností ve VÚKV a.s.

VÚKV a.s. tradičně nabízí služby spojené s výzkumem, vývojem, zkušebnictvím (akreditované zkoušky kromě elektrotechnických), poradenskými a konzultačními službami v oblasti drážních vozidel a jejich komponentů. Našimi zákazníky jsou čeští i zahraniční výrobci vozidel, dílny na údržbu vozidel, správci infrastruktury a dopravci. VÚKV a.s. disponuje potřebnými certifikáty a akreditacemi pro systém řízení kvality (EN ISO 9001), inspekční…