Cena Wernera von Siemense

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této bezprecedentní situace výraznou měrou přispět. Proto jsme se rozhodli i…

Alberto Mazzola se stal nástupcem Libora Lochmana na pozici CER výkonného ředitele

Valné shromáždění CER 21. září 2020 jednomyslně zvolilo Alberta Mazzolu jako nového výkonného ředitele Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER). Stane se nástupcem současného výkonného ředitele Libora Lochmana a nastoupí do úřadu 1. ledna 2021. Alberto Mazzola je držitelem magisterského titulu v oboru Business Administration a doktorského titulu Laude v oboru jaderného inženýrství na…