TTC MARCONI s. r. o.

Adresa: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 234 051 001
E-Mail: ttcm@ttc.cz
Web: www.ttc-marconi.com
Zaměstnanci: 150
Činnost: Dispečerské systémy, bezpečnost, informační a řídicí systémy kolejových vozidel, komunikační infrastruktura, výroba elektronických zařízení

TTC MARCONI je součástí české investiční skupiny TTC působící v oblasti moderních technologií a realit.

Nabízí vlastní dispečerské řešení IPTC-K (KONOS), které umožňuje uživatelům sjednocení všech komunikačních kanálů přes jediné rozhraní – dispečerský terminál. Zařízení mimo jiné pracují na CDP Přerov, CDP Praha a na hlavních železničních koridorech.

Bezpečnostní řešení TTC MARCONI splňují požadavky na integrované řešení pro krizové řízení, správu incidentů a mimořádných událostí (nehoda, porucha, zpoždění, poškození, výpadek proudu apod.) jak v oblasti fyzické, tak kybernetické bezpečnosti. Díky pokročilým analytickým nástrojům přináší také celkový pohled na provoz a odhaluje trendy a pomáhá učinit správná rozhodnutí. Řešení snižují rizika, zvyšují bezpečnost a kontrolu nad vlastním provozem a procesy.

TTC MARCONI nabízí řešení přenosové a datové infrastruktury včetně zajištění kybernetické bezpečnosti, dohledu a komplexní správy komunikačních sítí.

TTC MARCONI nabízí své výrobní kapacity pro vývoj elektroniky, osazování a pájení DPS. Zajišťujeme celý proces od návrhu desky přes osazení po následné oživení, a to v malých i větších sériích.