TTC MARCONI S.R.O.

Adresa: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 234 051 001
E-Mail: ttcm@ttc.cz
Web: www.ttc-marconi.com
Zaměstnanci: 150
Činnost: Dispečerské systémy, komplexní bezpečnostní řešení, komunikační infrastruktura, výroba elektroniky

Dispečerské řízení v dopravě klade důraz na jednotnou integraci, přehlednost a bezpečnost řešení pro splnění rostoucích nároků na činnost dispečerů. Dispečerské řešení IPTC KONOS z vlastního vývoje společnosti TTC MARCONI nabízí uživatelům sjednocení všech komunikačních kanálů přes jediné rozhraní – dispečerský terminál. Zařízení mimo jiné pracují na CDP Přerov, Praha a hlavních koridorech včetně integrace s GSM-R.

Bezpečnostní řešení TTC MARCONI splňují požadavky na integrované řešení pro krizové řízení, správu incidentů a mimořádných událostí (nehoda, porucha, zpoždění, poškození, výpadek proudu apod.) jak v oblasti fyzické, tak kybernetické bezpečnosti. Díky pokročilým analytickým nástrojům a business inteligenci přináší také celkový pohled na provoz a odhaluje trendy a pomáhá učinit správná rozhodnutí. Řešení snižují rizika, zvyšují bezpečnost a kontrolu nad vlastním provozem a procesy.

TTC MARCONI nabízí řešení přenosové a datové infrastruktury včetně zajištění kybernetické bezpečnosti, dohledu a komplexní správy komunikačních sítí.

TTC MARCONI nabízí své výrobní kapacity pro vývoj elektroniky, osazování a pájení DPS. Zajišťujeme celý proces od návrhu desky přes osazení po následné oživení, a to v malých i větších sériích.