TTC MARCONI s. r. o.

Adresa: Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 234 051 001
E-Mail: ttcm@ttc.cz
Web: www.ttc-marconi.com
Zaměstnanci: 170
Činnost: Dispečerské systémy, bezpečnost, informační a řídicí systémy kolejových vozidel, komunikační infrastruktura, výroba elektronických zařízení

TTC MARCONI je významným a dlouhodobým poskytovatelem moderních komunikačních technologií pro kritickou infrastrukturu státu,  včetně dopravy. Zákazníkům nabízí komplexní služby, od výběru vhodných technologií, přes realizaci, provoz až po údržbu a servis.

TTC MARCONI je aktivní také v oblasti vývoje a zavádění tzv. chytrých technologií v odvětví dopravy. Jako člen výboru UNITEL při sdružení evropských železničních dodavatelů UNIFE se podílí na vývoji nového celosvětového komunikačního standardu na železnici FRMCS.

TTC MARCONI nabízí vlastní dispečerské řešení IPTC-K (KONOS), které umožňuje uživatelům sjednocení všech komunikačních kanálů přes jediné rozhraní – dispečerský terminál. Zařízení mimo jiné pracují na CDP Přerov, CDP Praha na hlavním železničních koridorech.

Bezpečnostní řešení TTC MARCONI splňují požadavky na integrované řešení pro krizové řízení, správu incidentů a mimořádných událostí (nehoda, porucha, zpoždění, poškození, výpadek proudu apod.) jak v oblasti fyzické, tak kybernetické bezpečnosti. Díky pokročilým analytickým nástrojům přináší také celkový pohled na provoz a odhaluje trendy a pomáhá učinit správná rozhodnutí. Řešení snižují rizika, zvyšují bezpečnost a kontrolu nad vlastním provozem a procesy.

TTC MARCONI nabízí řešení přenosové a datové infrastruktury včetně zajištění kybernetické bezpečnosti, dohledu a komplexní správy komunikačních sítí.

Společnost rovněž disponuje vlastními výrobními kapacitami pro vývoj elektroniky, osazování a pájení DPS. Je schopna zajistit celý proces od návrhu desky přes osazení po následné oživení, a to v malých i větších sériích.

TTC MARCONI je součástí české technologické a realitní skupiny TTC.