VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV PLZEŇ S.R.O.

Adresa: Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 371 430 700, +420 371 430 742
E-Mail: obchod@vzuplzen.cz
Web: www.vzuplzen.cz
Zaměstnanci: 78
Činnost: Akreditované zkoušky, výpočty a měření kolejových vozidel

VZÚ Plzeň je společnost s více než stoletou tradicí v oblasti výzkumu, vývoje a akreditovaného zkušebnictví. Společnost nabízí v oblasti kolejových vozidel zejména tyto služby:

 

Testy na dynamické zkušebně

Zkoušky pevnosti a únavové životnosti kolejových vozidel a jejich částí při simulaci reálného provozního zatížení.

 

Počítačové simulace vozidel

Únavová pevnost a životnost, dynamika skeletu i vypružení, vnější aerodynamika vozidel, klimatizace, ventilace a topení v interiéru vozidel.

 

Měření a analýza provozního zařízení

Provozní testy vozidel, měření provozního namáhání, predikce únavové životnosti.

 

Hluk a vibrace

Výpočty, měření a analýza vnitřního a vnějšího hluku, měření a analýza vibrací vozidel a jejich konstrukčních částí, návrhy na snížení hluku a vibrací.

 

Materiálové zkoušky

Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1047.