Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Adresa: Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 371 430 700
E-Mail: obchod@vzuplzen.cz
Web: www.vzuplzen.cz
Zaměstnanci: 87
Činnost: Akreditované zkoušky, výpočty a měření kolejových vozidel

VZÚ Plzeň je společnost s více než stoletou tradicí v oblasti výzkumu, vývoje a akreditovaného zkušebnictví. Společnost nabízí v oblasti kolejových vozidel zejména tyto služby:

Testy na dynamické zkušebně
Zkoušky pevnosti a únavové životnosti kolejových vozidel a jejich částí při simulaci reálného provozního zatížení

Počítačové simulace vozidel
Únavová pevnost a životnost, dynamika skeletu i vypružení, vnější aerodynamika vozidel, klimatizace, ventilace a topení v interiéru vozidel

Měření a analýza provozního zařízení
Provozní testy vozidel, měření provozního namáhání, predikce únavové životnosti

Hluk a vibrace
Výpočty, měření a analýza vnitřního a vnějšího hluku, měření a analýza vibrací vozidel a jejich konstrukčních částí, návrhy na snížení hluku a vibrací

Materiálové zkoušky
Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1047