VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.

Adresa: Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4
Telefon: +420 972 734 290
E-Mail: podatelna@cdvuz.cz
Web: www.cdvuz.cz
Zaměstnanci: 110
Činnost: Posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti pro železniční systémy a drážní dopravu. Základní spektrum služeb, které nabízí svým zákazníkům jsou: zkušebnictví, služby Zkušebního centra VUZ Velim a činnost posuzování shody s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému. VUZ působí jakou autorizovaná, resp. notifikovaná osoba ve všech jeho základních substrukturálních subsystémech – infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení a kolejová vozidla.

  • Autorizovaná osoba č. AO 258
  • Notifikovaná osoba č. 1714
  • Akreditovaný inspekční orgán č. 4056
  • Akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3149
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1462

VUZ poskytuje široký sortiment služeb v oboru železničního systému:

  • Autorizované činnosti – posuzování shody
  • Akreditované činnosti – provádění zkoušek, certifikace výrobků
  • Expertní činnosti
  • Služby Zkušebního centra VUZ Velim: železniční zkušební okruhy (velký okruh – 13,272 km, malý okruh 3,951 km), dynamický zkušební stav, haly pro přípravu zkoušek.