Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Adresa: Novodvorská 1698/138b, 142 01 Praha 4
Telefon: +420 241 493 135
E-Mail: info@cdvuz.cz
Web: www.cdvuz.cz
Zaměstnanci: 129
Činnost: VUZ poskytuje odborné autorizované služby a komplexní řešení v oblasti testování, posuzování a certifikace železničních vozidel a infrastruktury

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) poskytuje odborné autorizované služby a komplexní řešení v oblasti testování a certifikace železničních vozidel a infrastruktury. Široké spektrum služeb v oblasti certifikace zahrnuje posuzování shody s požadavky na interoperabilitu, nezávislé posouzení bezpečnosti, hodnocení bezpečnosti a inspekci.

VUZ provozuje unikátní Zkušební centrum VUZ Velim, které je tvořeno dvěma železničními zkušebními okruhy o délce 13,272 km a 3,951 km. Pro napájení zkoušených vozidel lze použít všech pět standardních evropských napájecích systémů. Součástí zkušebního centra jsou také plně vybavené haly pro přípravu zkoušek a dynamický zkušební stav pro testování komponent.

VUZ působí jako oznámený subjekt (Notifikovaná osoba) NoBo, subjekt pro posuzování bezpečnosti AsBo a určený subjekt DeBo ve všech strukturálních subsystémech – infrastruktura, energie, traťové řízení a zabezpečení, palubní řízení a zabezpečení a kolejová vozidla.

 

Oprávnění:

  • Autorizovaná osoba č. AO 258 
  • Oznámený subjekt (Notifikovaná osoba) č. 1714
  • Inspekční orgán akreditovaný ČIA č. 4056
  • Certifikační orgán pro výrobky akreditovaný ČIA č. 3149
  • Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1462