Oprava Fantovy budovy na hlavním nádraží začne přibližně za rok

Na počátku roku 2018 plánujeme zahájit realizaci první etapy rekonstrukce Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Ta bude zaměřena na opravu historické fasády, výplní vnějších otvorů, zastřešení (včetně nosné části) a světlíků (včetně nosné části), výměnu stávajícího hromosvodu, úpravu a opravu některých veřejných ploch. V únoru letošního roku by se mělo vypsat výběrové řízení na…

Přechod železnice na jednu napájecí soustavu přijde na desítky miliard korun

Během následujících zhruba 30 let čeká českou železnici projekt za desítky miliard korun – sjednocení napájecích soustav. Postupně má dojít k přepínání stejnosměrného proudu na střídavý, náklady odhaduje dosud neschválená studie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na 40 miliard korun. Jako první má být přepnutá část tratě mezi Břeclaví a Přerovem kvůli připravované elektrizaci tratě…

Do Itálie zamířily další posunovací lokomotivy CZ LOKO

Tři posunovací lokomotivy 741.7, které nyní dodává společnost CZ LOKO železničním dopravcům do Itálie, zvýší počet lokomotiv této značky v zemi už na bezmála šest desítek. „Dvě posunovací lokomotivy budou jezdit v dopravních terminálech v Bari a ve Veroně, a další v ligurském přístavu Livorno. V obou případech jde o víceleté pronájmy,“ uvedl Jaroslav Plhák,…

Firma UniControls se podílela na modernizaci osobních vozů ŽSSK

Společnost UniControls vybavila 53 rekonstruovaných osobních vozů Železničné spoločnosti Slovensko (ŽSSK) informačním, multimediálním, telematickým a kamerovým systémem UniTrack OMTS. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém cestujícím zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti,…