AWT rozšiřuje síť terminálů kombinované dopravy

Mezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, která vlastní terminál kombinované dopravy v Paskově, začala na jižní Moravě provozovat nové intermodální překladiště Terminál Zaječí. Skupina AWT tak významně posiluje své postavení na trhu v oblasti intermodálních přeprav. Nový terminál v Zaječí, který začala AWT provozovat 23. dubna tohoto roku, doplňuje služby překladiště v Paskově…

České dráhy vypsaly tendry na vybavení vozidel evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS

České dráhy vyhlásily šest samostatných soutěží na vybavení vozidel evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS. Každá ze soutěží zahrnuje určený okruh vozidel, která budou České dráhy v budoucnosti, po přechodu na evropský zabezpečovací systém ETCS, nadále využívat na hlavních tratích. „Vlakový zabezpečovací systém ETCS dnes představuje nejvyšší stupeň bezpečného provozu vlaků, který se dnes v celé Evropě…

DAKO-CZ je certifikovaným dodavatelem systému pro soupravy Indických drah

Společnost DAKO-CZ dodá do konce příštího roku brzdové systémy pro 600 souprav určených pro Indické dráhy. „Se společností Jupiter spolupracujeme od roku 2016 a jedná se o náš první, společně realizovaný projekt,“ uvádí Dagmar Matúšová, generální ředitelka společnosti DAKO-CZ. Zástupci auditorské společnosti si při přejímce, která se uskutečnila ve dnech 20. -21. 2. 2018, nejprve…

VÚKV pokračovalo s jízdně-technickými zkouškami soupravy NIM Express

Od září do listopadu 2017 vykonala zkušebna VÚKV a.s. na tratích DB Netz jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express určené pro rychlé spojení mezi Norimberkem, Ingolstadtem a Mnichovem. Tratě byly vybrány s ohledem na podmínku zastoupení tratí od přímých úseků až po oblouky velmi malých poloměrů. Cílem měření bylo provést zkoušky podle požadavků daných EN 14363.…

Švestková dráha se postupně mění ve zkušební polygon

Během letošního roku se tzv. Švestková dráha, kterou vlastní AŽD Praha, stane zkušebním polygonem a současně nejmodernější regionální tratí, kde bude tato firma testovat své stávající, ale především nové produkty. Práce na Švestkové dráze v roce 2018 má společnost AŽD Praha rozděleny do tří etap. Během již skončené první etapy byla dokončena oprava mostu a…