Český železniční průmysl v zemi mahárádžů

Indie plánuje v následujících pěti letech investovat 135 miliard dolarů do stávající železniční sítě. Takto masivní obnova železnice nabízí příležitosti i pro české firmy, které již v loňském roce uzavřely s Indickými drahami strategické partnerství. Indie, kterou v koloniálních časech Britové označovali za perlu svého impéria, je druhým nejlidnatějším státem naší planety. Země posvátných krav,…

Úspěšná prezentace českých firem na veletrhu TECHNIKA v Srbsku

Ve dnech 11. – 15. května se v Bělehradě konal tradiční strojírenský veletrh TECHNIKA. České firmy se díky Ministerstvu průmyslu a obchodu a ACRI mohly prezentovat ve společné expozici. Mezi českými vystavovateli nechyběly v Srbsku firmy AŽD Praha, která koncem loňského roku zahájila modernizaci hlavního bělehradského nádraží, dále pak BOCO PARDUBICE machines, ČSAD Uherské Hradiště, Domat Control…

ACRI Akademie pokračuje – Vývoj v technické normalizaci

ACRI ve spolupráci s ÚNMZ uspořádala seminář s názvem “Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě”. Jedná se o tradiční seminář, který ACRI pořádá každoročně. Příspěvek za Ministerstvo dopravy a SŽDC přednesl Radek Čech, který informoval o novinkách z RISC a připravované legislativě týkající se železniční interoperability. Danuše Marusičová přiblížila základní vztahy mezi EU legislativou…

Výrazný růst exportu drží firmy ACRI v kondici

Výsledky podniků českého železničního průmyslu za rok 2014 potvrdily trend předcházejících let. Výrazně rostl export a díky tomu se celkový obrat firem  mírně zvýšil na 84 miliard korun. Jak zaznělo na Valné hromadě ACRI, která se uskutečnila ve středu 11. března v zasedací místnosti Ministerstva dopravy ČR, podařilo se udržet objem výroby a zaměstnanost. V letošním roce…

Úspěšná účast českého železničního průmyslu na veletrhu Eurasia Rail

Již popáté otevřel své brány ve dnech 5.-7. března nejvýznamnější veletrh železniční techniky a infrastruktury v Turecku Eurasia Rail. Český železniční průmysl zde byl četně zastoupen. ACRI společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu připavili společnou expozici českého železničního průmyslu, kterou navštívil velvyslanec ČR v Turecké republice Pavel Kavka, generální ředitel SŽDC Pavel Surý a místopředseda…

ACRI akademie – Referenční dokument

Dne 24.2.2015 proběhla na půdě ÚNMZ ve spolupráci s Drážním úřadem a Ministerstvem dopravy ACRI akademie pod názvem “Referenční dokumet podle směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Úvodního slova se ujal Jiří Kratochvíl, ředitel technické normalizace ÚNMZ, který přivítal téměř 20 účastníků. Následně Danuše Marusičová seznámila přítomné s Referenčním dokumentem v legislative EU a…

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC, 18.-20.3.2015

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC 2015 proběhne v Praze od 18. do 20. března 2015 v hotelu Clarion pod organizačním vedením společnosti OLTIS Group. Půjde o důležitou akci mimořádného rozsahu, pořádanou pod záštitou ministra dopravy a významných mezinárodních organizací jako je UNIFE, UIC, CER a OSŽD. Poprvé od svého vzniku se také představí na širokém evropském fóru…

Seminář ACRI – Technické normy pro tramvajovou dopravu

Dne 15.1. se uskutečnil ve spolupráci s ÚNMZ seminář zabývající se problematikou technických norem pro tramvajou dopravu. Úvodního slova se ujal Ing. Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace, který přivítal více než 40 účastníků. Následovala přednáška Ing. Chovance o historii přípravy revize českých tramvajových norem. Ing. Lutrýn seznámil posluchače s činností CTN ACRI a přehledem připravovaných…

Senátoři získali detailní informace o stavu železniční dopravy

Ve středu 3. prosince se místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská a dvanáct senátorů z Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v čele s jeho předsedou Petrem Bratským se zúčastnili prezentace, kterou uspořádala ACRI ve spolupráci se společností ČESKÉ DRÁHY a SŽDC ve Vládním salonku pražského hlavního nádraží. Cílem setkání bylo představit…