Motivační přednáška pro studenty ČVUT

Dne 15.3. se uskuteční na ČVUT v Praze motivační přednáška pro studenty. Cílem akce je zvýšit zájem studentů o studium oborů s železniční tématikou a představit jim konkrétní možnosti firem, kde mohou uplatnit již během studia. Během přednášky vystoupí zástupci z těchto firem ACRI: ACRI AV ENGINEERING BONATRANS GROUP ŠKODA group První Signální VÚKV Siemens…

Hledáme nové zpracovatele norem pro CTN ACRI

Centrum technické normalizace ACRI hledá nové zpracovatele norem týkající se železničního sektoru. Práce zpracovatele spočívá v překladu technických norem z originálu (z anglického jazyka) do češtiny. Požadavky na zpracovatele dobrá znalost anglického jazyka technické zaměření – především na vozidla Více informací o Centru technické normalizace ACRI naleznete zde. Práce zpracovatele je zajímavě finančně ohodnocena. V…

Výroční fórum ACRI v Roztokách završilo program letošního roku

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené Výroční VIP fórum se uskutečnilo 26. listopadu v hotelu Academic  v Roztokách u Prahy. Fóra se zúčastnili představitelé firem ACRI a také významní hosté: státní tajemník ministerstva dopravy Tomáš Čoček a generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Téma diskuse bylo jasné – čerpání prostředků z evropských fondů.…

Informace o aktivitách ve společném podniku Shift2Rail

Společný podnik Shift2Rail byl založen v červenci roku 2014. Je prvním společným podnikem pro železniční sektor a jeho činnost se během doby pomalu, ale jistě rozbíhá. Někomu se může zdát, že je rozběh příliš pomalý, že jsou procedury příliš byrokratické a že železniční průmysl ztratil rok a půl času, který mohl lépe a účelněji věnovat vývoji…

Oborová mise ACRI do Teheránu

Ve dnech 14. – 17. listopadu 2015 se uskutečnila návštěva zástupců firem českého železničního průmyslu sdružených v ACRI v Teheránu. Mise se účastnilo celkem 8 firem, které po celou dobu doprovázel obchodní rada ZÚ v Iránu pan Pavel Kalina. Krátce po příletu jednotlivých členů mise se uskutečnila návštěva mezinárodní konference o železniční dopravě – ICRT 2015…

ACRI vystavovala na Railway Interiors v Praze

Ve dnech 4. – 5. listopadu se v Praze uskutečnil mezinárodní veletrh Railway Interiors EXPO, který představil vše, co lze nalézt v železničních vozech, od sedadel a materiálů, osvětlení, vybavení toalet a podlahovin až po kompozity, informační a zábavní systémy a bezpečnostní koncepce. Mezi vystavovateli nechyběla ani ACRI. Prostory stánku ACRI využila členská firma BORCAD pro…

ACRI Akademie představila novinky v legislativě týkající se železniční dopravy

Aktuální téma další ACRI Akademie přilákalo téměř 30 účastníků. Seminář se konal ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, SŽDC a ÚNMZ. Přítomné posluchače přivítal ředitel Odboru technické normalizace Jiří Kratochvíl společně s Danou Marusičovou z ACRI. Následovala přednáška Jindřicha Kušníra, která obsahovala tři hlavní nosná témata a to novelu zákona o drahách; návrh zákona o Úřadu…

Žofínské fórum: Liberalizace ano, ale důkladně připravená

Zcela zaplněný Velký sál paláce Žofín přivítal 12. října diskutující Žofínského fóra věnovaného železniční dopravě. S podtitulem Současnost a budoucnost naší železnice, příležitost pro český průmysl se sešli zástupci strojírenských i stavebních firem, vysokých škol, ministerstva dopravy a dopravců.  Tématem vystoupení a diskuse byla liberalizace veřejné železniční osobní dopravy,  regionální doprava a zajištění mobility obyvatel v regionech.…